นานาสาระTGIF Ep12-20 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

#นานาสาระTGIF Ep12-20 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 20 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. มหาวิทยาลัยลดค่าเทอมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ค่ะ ซึ่งลด 20 เปอร์เซ็นต์ อย่าลืมลงทะเบียนกันน่า วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/5202101856521906 ——————————————– Ep12-20 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) https://youtu.be/jAwrZ5_yNr0 #ช่วงนานาสาระ…

นานาสาระTGIF Ep12-16 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep12-16 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 16 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ 🎯🌎 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 📌1. ชมบรรยายกาศการเรียนวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ของนักศึกษาชั้นปีที่1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/5148234211908671 ——————————————– 📌📌📌Ep12-16 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์)👍 https://youtu.be/wUUKYOao2hU 📌📌📌#ช่วงนานาสาระ 📌📌📌 ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่👍 https://youtu.be/SW8tV9xy5Gs ——————————————– #ติดตามเพิ่มเติมได้ที่…

โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการครั้งที่ 1

ทั้งนี้ทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ศิริชัย เอียดมุสิก มาบรรยายให้ความรู้และการปฏิบัติการด้านอาหารและโภชนาการ แก่นักศึกษา ตลอดจนนำประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผศ.ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ #วิทยาศาตร์การอาหารและโภชนาการ

โครงการนำนักศึกษาเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อบูรณาการความรู้อุตสาหกรรมเกษตร

☀️ ภาคเช้า โดยผศ.ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ นำนักศึกษาเยี่ยมชมกระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ไทย-เดนมาร์ค สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 🐄 ผ่านระบบออนไลน์ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด ทำการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 100% นักศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากรคุณสมยศ สุกองผล ทั้งด้านกระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ไทย-เดนมาร์ค การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนระบบการจัดการ #วิทยาศาสตร์การอาหาร

 

งานอบรมแก่นักศึกษาปี 3 และปี 4 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องพัฒนาบุคลิกภาพ: การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งาน

26 มีนาคม 2565
📌ผศ.ดร. เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา ให้เกียรติเปิดงานอบรมแก่นักศึกษาปี 3 และปี 4 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องพัฒนาบุคลิกภาพ: การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งาน
👩🏻‍💼วิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ คุณนันทนัช ดวงจันทร์โชติ 👏👏👏
ที่ปรึกษาบริษัท Chilling House(s) event and organizers จำกัด และ
เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า @ Cloth Café
นักศึกษาได้รับความรู้ และสนุกกับกิจกรรมวันนี้มากๆ 👍👍👍
เนื่องจากสถานการณ์โควิด มีการอบรมทั้ง online และ onsite

บริการวิชาการในหัวข้อ “การสร้างสื่อออนไลน์อย่าง ง๊าย ง่าย ด้วยมือถือ”

ข่าวประชาสัมพันธ์:
อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ออกบริการวิชาการในหัวข้อ “การสร้างสื่อออนไลน์อย่าง ง๊าย ง่าย ด้วยมือถือ” ให้กับคณะครูโรงเรียนนนทรีวิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการ 1 หลักสูตร

วันที่ 6 มีนาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นำโดย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา และ ดร.โกศล น่วมบาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการ 1 หลักสูตร ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สาขาการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเขาไม้แก้ว จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มาร่วมเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในชุมชน ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรแนวใหม่ และสามารถนำไปสร้างรายได้แก่เกษตรกรได้ในอนาคตต่อไป ขอบคุณภาพบางส่วนจาก Facebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ******************************************************************* ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยประเภทของการให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ อาทิ การฝึกอบรม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การวิจัย (ภาคเอกชน) การให้คำแนะนำทางวิชาการ/ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ การทดสอบ…

“โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านเคมี จากความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานสู่การต่อยอดผลงานด้านอุตสาหกรรมอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ zoom”

🎯9 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
📌ได้เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านเคมี จากความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานสู่การต่อยอดผลงานด้านอุตสาหกรรมอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ zoom”
📌ภายใต้รายวิชาเคมีอินทรีย์ซึ่งมีผู้รับผิดชอบโครงการคือ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.45-16.00 น.
โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร ผู้ก่อตั้งบริษัทดีทอกซ์ประเทศไทย จำกัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช วรากุลวิทย์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งมีทั้งนักเรียน นักศึกษา ครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย เกษตรกรและผู้ประกอบการ ได้รับประสบการณ์ด้านการนำความรู้ด้านเคมีไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพ ทำให้เกิดความรู้ แนวคิด และแรงบันดาลใจในด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะด้านเคมีให้สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียน การทำงาน และชีวิตประวัติได้ต่อไปในอนาคต

ONCE Thailand จัดกิจกรรมห้องเรียนจำลองคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2

🎯13 กุมภาพันธ์ 2565 งานแนะแนวและรับสมัครนักศึกษา ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
📌ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน ONCE Thailand จัดกิจกรรมห้องเรียนจำลองคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะ
📌และยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าใจในรูปแบบการเรียนแต่ละหลักสูตร บรรยากาศภายในคณะ
📍การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ ตลอดจนทุนการศึกษาที่จะได้รับเมื่อเข้ามาศึกษาต่อที่คณะ
📍โดยมีน้องๆนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน