รับสมัครทุนการศึกษาเงินพัฒนาวิชาการ(ทุนขาดแคลน) ภาคการศึกษาที่ 2/2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล รับสมัครทุนการศึกษาเงินพัฒนาวิชาการ(ทุนขาดแคลน) ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ให้กับนักศึกษา จำนวน 1 ทุน

ติดต่อขอใบรับสมัครที่ งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 สำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการรับสมัคร ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 13 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการรับสมัคร

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการรับสมัคร ณ โรงเรียนเสาไห้(วิมลวิทยานุกูล) จ.สระบุรี

วันที่ 11 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการรับสมัคร

ณ โรงเรียนเสาไห้(วิมลวิทยานุกูล) จ.สระบุรี

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการรับสมัคร ณ โรงเรียนสาธิตบางนา กรุงเทพฯ

วันที่ 8 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการรับสมัคร

ณ โรงเรียนสาธิตบางนา กรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการรับสมัคร ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา จ.นครนายก

วันที่ 7 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการรับสมัคร

ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา จ.นครนายก

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการรับสมัคร ณ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จ.ลพบุรี

วันที่ 5 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการรับสมัคร

ณ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จ.ลพบุรี