😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep12-4 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 4

#นานาสาระTGIF Ep12-4 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 4 เรื่อง สิ่งที่ควรมีติดตัว เพื่อความก้าวหน้า และมีความสุขกับงาน โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. Say hi… IPD เปิดเทอมใหม่ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4870387289693366 2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครทุนการศึกษา https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4873290129403082 2. TCAS65 รอบ2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ว.ปราจีนบุรี) เปิดรับสมัคร https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4876025749129520 ——————————————– Ep12-4 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข…

TCAS65 รอบ2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ว.ปราจีนบุรี) เปิดรับสมัครแล้ว

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ 40 ที่นั่ง
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 20 ที่นั่ง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 40 ที่นั่ง
https://www.dek-d.com/tcas/59293/?fbclid=IwAR3e6007HX_wu8gFE9ZF-iYqPvqH_cZf9IAjyuEvHYwbBn0KpHfqJxN68AQ

🌷คณะอุตสาหกรรมเกษตร🌷เปิดรับสมัครทุนการศึกษา

1. ทุนเฉพาะกิจช่วยเหลือนักศึกษาระหว่างเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 3 ทุนละ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาท) จำนวน 25 ทุน

คลิกดูรายละเอียด

https://www.facebook.com/AgroIndustryPrachinBuri/videos/1148363189318079

 

 

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep12-3 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 3 เรื่อง ใช้ Excel เป็นไหม ทำอะไรเป็นบ้าง

โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. **ประกาศรับสมัคร** 4 มกราคม ถึง 5 มีนาคม 2565 ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (ช่วงที่ 2)** ระดับปริญญาโท – เอก **ปีการศึกษาที่ 1/2565** (ทั้ง3วิทยาเขต) https://grad.admission.kmutnb.ac.th/ 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเครือข่าย ประจำเดือนมกราคม 2565 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4855632131168882 2. TCAS65 รอบที่1: รับสมัครเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 -10 มกราคม 2565…

😆😆😆#นานาสาระTGIF EP12-2 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”

😆😆😆#นานาสาระTGIF EP12-2 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 2 เรื่อง ทักษะที่ควรมีติดตัว สำหรับคนทำงาน นอกจากความรู้ด้านวิชาชีพ โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ 🎯🌎 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 📌1. **ประกาศรับสมัคร ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร** 12 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2564 ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (ช่วงที่ 1) ระดับปริญญาโท – เอก **ปีการศึกษาที่ 1/2565**…

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep12-1 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 1 เรื่อง เตรียมพร้อมก่อนเริ่มเรียน

โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ 🎯🌎 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 📌1. **ประกาศรับสมัคร ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร** 12 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2564 ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (ช่วงที่ 1) ระดับปริญญาโท – เอก **ปีการศึกษาที่ 1/2565** (ทั้ง3วิทยาเขต) ลิ้งค์รับสมัครสมัคร https://grad.admission.kmutnb.ac.th/ ——————————————– 📌📌📌Ep12-1 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์)👍 https://youtu.be/vCAdl5huLqM 📌📌📌#ช่วงนานาสาระ 📌📌📌…

ออกอ-Story Ep.4

ออกอ-Story Ep.4 มาแล้วจ้า…กิจกรรมรู้ลึกและรู้จริงด้านอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการอาหาร การจัดการอาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งที่ใช่และไม่ใช่อาหาร ออกอ-Story Ep.4 จะพาทุกคนมารู้จักสโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตรให้มากขึ้น พูดคุยกับพี่ๆที่ทำงานเป็นตัวแทนในสโมสรนักศึกษา มาฟังเรื่องราวความสนุกและความประทับใจที่เป็นส่วนหนึ่งสโมสรนักศึกษา อย่าพลาดกิจกรรมดีๆ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร…แล้วพบกันนะทุกคน ……………………………………………………………………….. กติการ่วมสนุกรับของที่ระลึกจากคณะ 1.รับชมคลิปวิดีโอ ออกอ-Story Ep.4 แล้วตอบคำถามจาก google form ที่ลิงค์ https://forms.gle/9ANYcCpXtbgFo3Vx8 2.Share โพสต์นี้ (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ) 3.กด Like และ Follow facebook : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 4.Cap หลักฐานในข้อที่ 1,2,3 และส่งมาที่ Chat มาที่ Facebook : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยระบุข้อความว่า “ส่งหลักฐานร่วมสนุกรับของที่ระลึกจากคณะ ผ่าน ออกอ-Story Ep.4” 5.หมดเขตร่วมกิจกรรม 31 ธันวาคม 2564…

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับหน่วยงาน ONCEs Thailand 🚩ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนจำลองแบบออนไลน์

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-12.00น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับหน่วยงาน ONCEs Thailand ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนจำลองแบบออนไลน์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 50 คน เพื่อเป็นการแนะแนวและประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนและการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 บรรยากาศในงานมีการพูดคุยอย่างเป็นกันเองแบบครอบครัวออกอ มีการแนะนำหลักสูตรที่เปิดการสอนจากอาจารย์ตัวแทนหลักสูตร และมีการพูดคุยแบบสนุกสนานกับพี่ๆในคณะทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการจับฉลากของที่ระลึกให้กับผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย น้องๆ ที่สนใจเข้าเรียนที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในหลักสูตรต่างๆ สามารถสมัคร TCAS รอบ 1 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 คลิกได้ที่ลิงค์นี้ได้เลย กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี TCAS65 รอบที่1: รับสมัครเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 -10 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดข้อมูลการรับสมัครและสมัครออนไลน์ได้ที่เวปไซต์ https://www.admission.kmutnb.ac.th ………………………………………………………………………… คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก่อตั้งมา 18 ปี แล้ว…เรามาทำความรู้จักคณะนี้ให้มากขึ้นกันเถอะ…