นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ในรายวิชาฝึกงาน (Training)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ในรายวิชาฝึกงาน (Training) ณ ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคกลาง จังหวัดสระบุรี และแผนกโภชนาการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

🎉🎊26 พฤษภาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอบป้ายรางวัลชนะเลิศประเภทสื่อการเรียนรู้ต้นแบบและเงินรางวัลจำนวน 10,000บาท จากผลงาน “ห้องเรียนแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรออนไลน์”

🎉🎊26 พฤษภาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอบป้ายรางวัลชนะเลิศประเภทสื่อการเรียนรู้ต้นแบบและเงินรางวัลจำนวน 10,000บาท จากผลงาน “ห้องเรียนแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรออนไลน์” จาก “โครงการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ด้านการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา” ให้กับโรงเรียนนนทรีวิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งรางวัลที่ได้นี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับโรงเรียนนทรีวิทยาคม จัดโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
และพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างช่องทางจำหน่ายชาชงสมุนไพร (กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนนนทรีวิทยาคม” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

นานาสาระTGIF Ep13-17 “โลกแห่งไอศกรีม ตอนที่ 17

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep13-17 “โลกแห่งไอศกรีม ตอนที่ 17
โดยได้รับเกียรติ อ.พัชรี คุณจันทร์สมบัติ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมครับ
——————————————–
—————–
ช่องทางติดต่อ AI
→ Fax : 037-217312
→ twitter : @khna_tr

Ep.8 อยากเข้าร่วมงาน COCEAM ต้องทำยังไงบ้าง??

**** #7Daysleft เร่งมือกันหน่อยจ้า !! **** Ep.8 อยากเข้าร่วมงาน COCEAM ต้องทำยังไงบ้าง?? ~ จากที่ทางทีมผู้จัดงาน COCEAM 2023 เรามีมติให้ #ขยายเวลารับสมัคร ออกไปถึง 31 พ.ค. 2566 ตามคำเรียกร้องเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เขียนบทความนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนั้น โดยผู้สนใจเข้าร่วมงาน COCEAM ต้องทำยังไงบ้าง Ep นี้มีคำตอบ !! 1>> ลงทะเบียนงาน COCEAM � https://forms.gle/4K2zL8XPgf5KxrCCA 2>> Download แบบฟอร์มการจัดรูปแบบบทความวิจัย https://drive.google.com/…/1tIqvDXfSIiZEfg093QB0… 3>> ส่งผลงานพร้อมแนบเอกสารเข้าร่วมงาน COCEAM Google form >> shorturl.at/acjtA เพียง 3 ขั้นตอนเท่านั้นเอง อย่าลืมส่งผลงานมาเข้าร่วมกับเรากันน้า ^^ …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. โดยการประชุมวิชาการ The 6th Consortium of Cooperative…

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างช่องทางจำหน่ายชาชงสมุนไพร

23 พฤษภาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นำโดย อ.ดร.พัชรี ปราศจาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ) ได้เป็นประธานพิธีในการประชุมออนไลน์ เพื่อชี้แจงการจัดกิจกรรมอบรมครูและนักเรียนต้นแบบ ใน“โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างช่องทางจำหน่ายชาชงสมุนไพร

นิเทศนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 3 สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.
อ.ดร.สุกัญญา วงวาท อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ อ.ดร.พัชรี ปราศจาก อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้เข้าไปนิเทศนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 3 สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ในรายวิชา 050213401 และ 050123120 ฝึกงาน (Training)
ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ จ.ปราจีนบุรี
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ