ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการรับสมัคร ณ โรงเรียนมารีวิทย์ จ.ชลบุรี

วันที่ 16 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการรับสมัคร

ณ โรงเรียนมารีวิทย์ จ.ชลบุรี

โรงเรียนนนทรีวิทยาคม จ.ปราจีนบุรี เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและเครื่องมือแปรรูปต่างๆ พร้อมแนะแนวการศึกษา

วันที่ 15 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ต้อนรับนักเรียน โรงเรียนนนทรีวิทยาคม จ.ปราจีนบุรี เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและเครื่องมือแปรรูปต่างๆ พร้อมแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะนำการรับสมัคร

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการรับสมัคร ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 13 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการรับสมัคร

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการรับสมัคร ณ โรงเรียนเสาไห้(วิมลวิทยานุกูล) จ.สระบุรี

วันที่ 11 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการรับสมัคร

ณ โรงเรียนเสาไห้(วิมลวิทยานุกูล) จ.สระบุรี

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการรับสมัคร ณ โรงเรียนสาธิตบางนา กรุงเทพฯ

วันที่ 8 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการรับสมัคร

ณ โรงเรียนสาธิตบางนา กรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการรับสมัคร ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา จ.นครนายก

วันที่ 7 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการรับสมัคร

ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา จ.นครนายก

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการรับสมัคร ณ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จ.ลพบุรี

วันที่ 5 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการรับสมัคร

ณ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จ.ลพบุรี

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการรับสมัคร ณ โรงเรียนปิยะบุตร์ จ.ลพบุรี

วันที่ 4 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการรับสมัคร

ณ โรงเรียนปิยะบุตร์ จ.ลพบุรี

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการรับสมัคร ณ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จ.ลพบุรี

วันที่ 4 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการรับสมัคร

ณ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จ.ลพบุรี

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการรับสมัคร ณ โรงเรียนสุธีวิทยา จ.สระบุรี

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการรับสมัคร

ณ โรงเรียนสุธีวิทยา จ.สระบุรี