เปิดแล้ว‼️TCAS 4 สำหรับผู้มีวุฒิ #ปวช ของ #คณะอุตสาหกรรมเกษตร

#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ เปิดแล้วTCAS 4 สำหรับผู้มีวุฒิ #ปวช ของ #คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตร วท.บ.นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ สมัครเรียนได้ที่ https://shorturl.asia/6oJ0M วันนี้ ถึง 12 มิ.ย. 65 ตรวจสอบสาขาวิชาที่สามารถเข้าศึกษาต่อ https://shorturl.asia/Rj8Od อ่านระเบียบการได้ที่ https://shorturl.asia/EWfau สนใจแล้วสมัครได้เลย… …………………………………………………………………………………………………….. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดสอนระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา: – นักวิทยาศาสตร์การอาหาร – เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ – เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ – ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายจัดซื้อ – ฝ่ายโลจิสติกส์ด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร –…

วันสุดท้าย‼️‼️‼️ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ⛳️รับสมัคร 1-28 เมษายน 2565⛳️

โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสําหรับผู้เรียนดี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (#ปวช.)
1) หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
2) หลักสูตร วท.บ. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
✅ รายละเอียดการรับสมัคร https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/project_tabs/839

รับสมัครขอรับทุนการศึกษางานพัฒนาวิชาการ (ทุนเรียนดี)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครขอรับทุนการศึกษางานพัฒนาวิชาการ (ทุนเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครพนักงานมหาวิทยา ตำแหน่งอาจารย์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยา ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 2027
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่31 ก.ค. 2563