ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 📌ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาเงินพัฒนาวิชาการ (ทุนขาดแคลน)
link : shorturl.at/owTV9 และ
📌ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน (ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตเดิม) ภาคการศึกษาที่ 2/2564
สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet
📌สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
093-315-1919 ผศ.ดร.เกตินันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
089-611-2005 คุณสายันต์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

แนะแนวโรงเรียนองค์รักษ์

24 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้เข้าบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนที่คณะในระดับปริญญาตรีแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์เกณฑ์การรับสมัครนักเรียนมัธยมตอนปลายที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่คณะผ่านระบบ TCAS รอบที่ 2 อีกด้วย โดยทางคณะได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนองค์รักษ์ เป็นผู้รับมอบป้ายโรงเรียนเครือข่ายเพื่อแสดงความร่วมมือด้านการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่คณะอย่างเป็นทางการ โดยทางคณะต้องขอขอบพระคุณ คุณครูบุญเรือน กอบางยาง ครูแนะแนวโรงเรียนองค์รักษ์ ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง ————————- 📌โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย (รอบที่ 3) 📌โครงการโควตาพื้นที่ รับสมัครระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2564 – 22 มีนาคม 2564 📌โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 1 มีนาคม 2564 🎯 มาเป็นลูกพระจอมกัน !! คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 1. สำเร็จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน ที่ผ่านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์…

การแข่งขันเสนอแผนธุรกิจชิงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

😉😉เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 👏👏นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร (สาขา FSN, สาขา IPD)✍️ ได้ร่วมการแข่งขันเสนอแผนธุรกิจชิงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากโครงการ KMUTNB Business Brotherhood 2021 ที่จัดโดย KMUTNB Startup ในกลุ่มเทคโนโลยี : อาหารและเกษตร ด้วยแนวคิดผลิตภัณฑ์ “3IN1+ Smoothies Cube”
✌️✌️>ร่วมลุ้นทุนบ่มเพาะธุรกิจที่จะประกาศผลในเร็ววันนี้ครับบบ….***

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1️⃣ ประจำปีการศึกษา 2️⃣5️⃣6️⃣3️⃣ เข้าร่วมงาน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ที่ 3️⃣ มิถุนายน 2️⃣5️⃣6️⃣3️⃣

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1️⃣ ประจำปีการศึกษา 2️⃣5️⃣6️⃣3️⃣ เข้าร่วมงาน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ที่ 3️⃣ มิถุนายน 2️⃣5️⃣6️⃣3️⃣ ตั้งแต่🕐เวลา 🔟.0️⃣0️⃣ น. เป็นต้นไป 🎥ผ่านระบบออนไลน์😊❤️

106039452_3193778564020922_6757863639964128830_o