#ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่ EP4-7 กรรมวิธีการแปรรูปนมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

😆😆😆ในรอบสัปดาห์นี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจดังนี้ 📌1. คณะอุตสาหกรรมเกษตรของเรา มีศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตรให้บริการงานวิจัยต่างๆ ทดสอบ/ตรวจสอบ/วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร ที่สำคัญ ตอนนี้มี “บริการให้คำปรึกษาฟรี!!!!” https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3140158862716226 📌2. คณะอุตสาหกรรมเกษตรรับตรงอิสระ TCAS รอบที่ 5 (รอบสุดท้าย) https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3146395615425884 📌3. Social Distancing ในมหาวิทยาลัยของเรา https://www.facebook.com/pr.kmutnb.prachinburi/videos/289958652180279/ 📌4. ติดตามข้อมูลข่าวสาร กยศ. มจพ. ประจำปีการศึกษา 2563 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3156033244462121 📌📌📌#ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่ EP4-7 กรรมวิธีการแปรรูปนมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ของการเรียน 1. เพื่อให้ทราบกรรมวิธีการแปรรูปนม 2. เพื่อเข้าใจหลักการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 3. เพื่อให้รู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไปรับชม VDO กัน👇 ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่👍 https://bit.ly/35lRPpc VDO…

วิทยุศึกษาFM 92 ได้สัมภาษณ์ อาจารย์มีชัย ลัดดี

เมื่อเช้า (8.6.63 เวลา 8.30-8.45น.)
วิทยุศึกษาFM 92 ได้สัมภาษณ์ อาจารย์มีชัย ลัดดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เรื่อง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่
วุฒิ ปวช. ครั้งแรก (TCAS รอบ 5)
รับฟังย้อนหลัง ได้ที่

📌📌📌#ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่ EP4-6 การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ

😊😊😊ในรอบสัปดาห์นี้ มีข่าวอะไรบ้าง ไปดูกันเลยครับ 📌1.เรื่อง การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาและการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคการศึกษา 1/2563 (ฉบับที่ 3 ) shorturl.at/glJ19 📌2.ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร ฉบับที่ 2 shorturl.at/bgFKT 📌3.คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครผู้จบ ปวช. สาขาคหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง น้องๆที่จบ ปวช. ที่สนใจสมัครได้เลยครับ shorturl.at/lFMUY 📌4.มาเป็นครอบครัวอุตสาหกรรมเกษตรกันนะครับ TCAS รอบ 5 รับสมัคร 1-15 มิถุนายน 2563 https://www.facebook.com/aikmutnb/videos/264114064829941/ 📌5.Proud to be AI@KMUTNB shorturl.at/dfxEH 📌6.ขั้นตอนดาวน์ โหลดแบบฟอร์มจ่ายค่าหอพัก สำหรับนักศึกษาเก่าที่ยืนยันอยู่หอพักภาคเรียนที่ 1/2563 ( ยกเว้นรหัส 63และนักศึกษาเก่าสมัครใหม่ ) shorturl.at/wBFIN 📌📌📌#ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่ EP4-6 การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ…

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ปวช. ครั้งแรก (TCAS รอบ 5)

อาจารย์มีชัย  ลัดดี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. (TCAS รอบ 5) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) (B.Sc. Food Science and Management) คุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีวุฒิ ปวช. (TCAS รอบ 5) ในสาขาคหกรรม หรือการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจารย์มีชัย  เล่าให้ฟังว่า เป็นครั้งแรกที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่วุฒิ ปวช. เพราะเล็งเห็นว่าหลักสูตรนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีวุฒิ ปวช. ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์การอาหารที่มีความสามารถด้านการจัดการ โดยทางคณะฯได้จัดการศึกษาตามสาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อพัฒนากำลังคนระดับฝีมือ และระดับผู้ชำนาญการกับการบริหารด้านอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน สามารถเป็นหัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ  หรือเป็นผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระได้ โดยเน้นการแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ในอาชีพ  หลักสูตรนี้เรียกว่าเป็น “หลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการที่เข้มข้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ”ตลอดหลักสูตร ใช้เวลาเรียน…

Proud to be AI@KMUTNB

📍🎯 วันนี้ชวนน้องๆมาดูกันว่า พี่ๆที่เรียน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ📌 #FSM รหัสสาขา 15101📌เมื่อจบการศึกษาไปแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง…
หัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร นักวิทยาศาสตร์การอาหาร ข้าราชการ เจ้าของธุรกิจ
📢ใครที่สนใจอยากมีอนาคตที่สดใสแบบพี่ๆ 💸🎉รีบสมัครเข้ามาเรียนด้วยกันเลยจ้า
📡ติดตามฟังการสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับหลักสูตร FSM แบบสดๆกันในวันจันทร์ที่ 8 มิ.ย. เวลา 8.30 น. ทาง http://www.moeradiothai.net/

ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่ EP4-5 การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในนมและการจัดการระหว่างการเก็บรักษา

😊😊😊ในช่วงเวลานี้🕐 อยากให้น้องๆ นักศึกษา ทดลองการใช้โปรแกรม Microsoft Teams. และโปรแกรม Google Meet. กันด้วยนะครับ เพราะเราจะมีโอกาสได้เรียนออนไลน์🖊 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยของเราจะใช้ 2 โปรแกรมนี้เป็นหลัก ซึ่งน้องนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ก็ได้เรียนออนไลน์กันแล้ว 🔍Download : Microsoft Teams https://www.microsoft.com/…/mi…/microsoft-teams/download-app 🔍Download : Google Meet https://play.google.com/store/apps/details… 📌#ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่ EP4-5 การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในนมและการจัดการระหว่างการเก็บรักษา มีหัวข้อบรรยายดังต่อไปนี้👇 1.นมและจุลินทรีย์ 2.แหล่งที่พบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำดิบ 3.การถนอมนมและผลิตภัณฑ์ 4.การเสื่อมเสียของนม 5.การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์นม บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณทิชา เศวตบวร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไปรับชม VDO กัน ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่ https://bit.ly/35lRPpc👈 VDO : การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในนมและการจัดการระหว่างการเก็บรักษา https://youtu.be/jhNCMnnyacI👈 #ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://agro.kmutnb.ac.th/ #ขอบคุณTGDEมจพ. #อก_มจพ.…