การรับรองมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จ. ปราจีนบุรี

วันที่ 8 กันยายน 2563 คณบดีและผู้แทนศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี ร่วมเป็นประธานการรับรองมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จ. ปราจีนบุรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งนำไปสู่อาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางด้านอาหาร และความยั่งยืนของประเทศ
⛳️ทั้งนี้ #ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร (ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการฝึกอบรม การวิเคราะห์ ทดสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปอาหาร แก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์) ได้รับโจทย์เกี่ยวกับการบริการวิชาการวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิตการเกษตร เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพและโอกาสของเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงให้สามารถยื่นขอรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค
⛳️นอกจากนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความต้องการของเกษตรกรเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร ซึ่งคณะจะได้นำมา matching กับงานวิจัยของคณาจารย์ที่มีอยู่ หรือเป็นการสร้างโจทย์วิจัยใหม่ให้กับนักศึกษาทำโครงงานพิเศษต่อไป #งานวิจัยจะลงจากหิ้ง #เด็กอกคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น
🎯ติดตามการให้บริการของศูนย์วิจัยอุตสากรรมเกษตรได้ที่ 👇
🎯 ติดตามข้อมูลสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน ปราจีนบุรี ได้ที่👇

#นานาสาระTGIF Ep6

😆😆😆วันหยุดแต่เราไม่หยุดที่เสนอสาระดีๆ #นานาสาระTGIF Ep6 วันนี้เสนอตอนวิชา เทคโนโลยีการทำแห้งอาหาร มีทั้งหมด 10 ตอน นำเสนอตอนแรกเป็น EP6-1 ตอนบทนำและความจำเป็นของการทำแห้งผลิตผลทางการเกษตร บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ 🎯 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 📌1. การขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2563 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3375302079201902 📌2. บรรยากาศการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 https://www.facebook.com/media/set/… 📌3. 🎉ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้พี่ๆ #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทน 1 ใน 6 ทีมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไปนำเสนอผลงาน ในการแข่งขัน Startup Prototype Showcases of the Entrepreneurial University รอบ Demo Day 2020 ณ True Digital Park 🎉 https://www.facebook.com/media/set/… 📌4. ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอสัมมนาหัวข้อ “Effect of…

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนางานวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย เกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม และมีความปลอดภัย วันที่ 3 กันยายน 2563 ณ งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ อิมเพค เมืองทองธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร, อาจารย์มีชัย ลัดดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา, อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร, นายเชษฐา สุขประเสริฐ ประธานสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย, ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ นายกสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย, นายสรวิศ น้ำค้าง เลขาธิการสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย และ นายนัธทวัฒน์ เชาว์ธนทรัพย์ เลขาธิการสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม

118620467_3394316467300463_4057670969239840220_o

การบรรยายพิเศษ แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom ในหัวเรื่อง “Moisture Sorption Isotherm”

การบรรยายพิเศษ แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom ในหัวเรื่อง “Moisture Sorption Isotherm” ส่วนหนึ่งของวิชา KAFT458 : Shelf life studies of food product โดย ผศ.ดร.รัชนี เจริญ อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จำนวน 32 คน ในวันที่ 2 และ 23 กันยายน 63 เวลา 9-12 น. ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่ https://bit.ly/35lRPpc วิชา KAFT458 : Shelf life studies of food product https://youtu.be/hc6MafQpz4I #ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://agro.kmutnb.ac.th/…

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep5-5

#นานาสาระTGIF Ep5-5 วันนี้เสนอตอน #สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ FSN ซึ่งจะมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา อาจารย์ประจำภาค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) :แนะนำการเรียนการสอนของสาขาวิชา ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ประธานกรรมการบริหารศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต (Col-DEM) https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3372403646158412 1. เปิดอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย (เบื้องต้น) ฟรี !!! วันที่ 16 กันยายน 2563…

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี เยี่ยมชม และมอบนโยบายการบริหารงาน ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ประธานกรรมการบริหารศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต (Col-DEM)
🎯เยี่ยมชม และมอบนโยบายการบริหารงาน ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์วิจัยเกษตรแปรรูป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
118283611_3372402436158533_1819260355366829132_o

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep5-4

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep5-4 วันนี้เสนอตอน #ตอนภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ซึ่งจะมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และการจัดการ แนะนำภาควิชา ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ 🎯 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 📌1. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ นำโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก, อาจารย์ ดร.กนกจันทร์ สานพภา และ อาจารย์ดารัตน์ เดชอำไพ ไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท อินโนเฟรช จำกัด อ.บ้านนา จ.นครนายก https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3349643241767786 📌2. ประชาสัมพันธ์ การมอบทุนการศึกษาจากธนาคารไทยพาณิชย์ ประจำปี 2563 สำหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนรัพย์ สามารถสอบถามข้อมูลและขอใบสมัครได้ที่ คุณสายันต์ (พี่ต้น) งานกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือ โทร 089-6112005 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3346882258710551 📌3.…

จุดประกายความคิดสู่การเป็นนักนวัตกรด้านอุตสาหกรรมเกษตรในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบสะเต็มศึกษา

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย, อาจารย์พัชรี คุณจันทร์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน, อาจารย์นาฏกาญจน์ จักรานุวัฒน์ และอาจารย์ดารัตน์ เดชอำไพ ได้ออกให้ความรู้ภายใต้โครงการ “จุดประกายความคิดสู่การเป็นนักนวัตกรด้านอุตสาหกรรมเกษตรในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบสะเต็มศึกษา”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องด้านสะเต็มศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เพื่อพัฒนาและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร พืชสมุนไพร และเครื่องสำอาง ภายใต้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนภายในคณะให้เป็นที่รู้จักแก่คุณครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการต้อบรับอย่างดีจากโรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณซิสเตอร์ ผอ.โรงเรียนมารีวิทยาโรงเรียนมารีวิทยาและคุณครูปัทมา ครูแนะแนว ตลอดจนคุณครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับและสนับสนุนโครงการสะเต็มศึกษาเป็นอย่างดี กิจกรรมทั้งสองวันทั้งในวันที่ 10 และ 17 สิงหาคม 63 มีนักเรียน ม.6 จำนวน 70 คน และ ม.4 กับ ม.5 จำนวน 70…