#ATM review “การแยกและจำแนกชนิดของแบคทีเรียกรดแลคติกในอาหาร”

#ATMreview วันนี้ขอนำเสนอกิจกรรมการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) และสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) ชั้นปีที่ 3 ทำปฏิบัติการ “การแยกและจำแนกชนิดของแบคทีเรียกรดแลคติกในอาหาร” แบคทีเรียกรดแลคติกได้รับการยอมรับว่าเป็นแบคทีเรียที่มีความปลอดภัย (Generally recognized as safe bacteria; GRAS) แบคทีเรียกรดแลคติกที่นิยมนำมาใช้เป็นกล้าเชื้อในอุตสาหกรรมอาหารหมักประเภทเนื้อสัตว์ เช่น ปลาส้ม ไส้กรอกเปรี้ยว ผักดอง แหนม นมเปรี้ยว และโยเกิร์ต ได้แก่ Lactococcus, Lactobacillus, Leuconostoc และ Pediococcus โดยแบคทีเรียกรดแลคติกจะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านรส กลิ่น สีและเนื้อสัมผัสของอาหารไปในทางที่ดีขึ้น ช่วยให้ระบบต่างๆ ในร่างกายสามารถย่อยสลายสารอาหารได้ง่ายขึ้น รวมถึงช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารได้อีกด้วย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการเรียนการสอนทางด้านจุลชีววิทยาทางอาหารที่ทันสมัย นักศึกษา อก. จะได้เรียนรู้การตรวจวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบัน #เชิญมาสมัครเรียนกัน #อกมจพปจ #TCAS64 #FSM ช่วงเวลาการรับสมัคร ช่วงเวลาการรับสมัคร #TCAS64 #FSM Portfolio 5 ม.ค. -27 พ.ค. 2564…

อบรมจริยธรรมและป้องกันปัญหาสุขภาพในวัยรุ่น

นักศึกษาปี 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เข้าร่วมฟังบรรยายโครงการ “อบรมจริยธรรมและป้องกันปัญหาสุขภาพในวัยรุ่น” (แบบออนไลน์) วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563

116681890_3295077207224390_6821933086594716841_o

รูปภาพเพิ่มเติม

จุดประกายความคิดสู่การเป็นนักนวัตกรด้านอุตสาหกรรมเกษตรในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบสะเต็มศึกษา

31 ก.ค.63 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี นำโดย อ.ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย และ อ.พัชรี คุณจันทร์สมบัติ ได้ออกให้ความรู้ภายใต้โครงการ “จุดประกายความคิดสู่การเป็นนักนวัตกรด้านอุตสาหกรรมเกษตรในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบสะเต็มศึกษา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องด้านสะเต็มศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เพื่อพัฒนาและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร พืชสมุนไพร และเครื่องสำอาง ภายใต้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนภายในคณะให้เป็นที่รู้จักแก่คุณครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการต้อบรับอย่างดีจากผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี ท่านซิสเตอร์ ดร. อัจฉรา สุขพิบูลย์ คุณครูปัทมา ครูแนะแนว ตลอดจนคุณครูและนักเรียนระดับมัธยมปลายจำนวน 200คน

116703224_290510645700979_7528125242946648539_n

#ช่วงนานาสาระ ตอนที่ EP5-1 ตอนมาเรียนอุตสาหกรรมเกษตรกันดีกว่า

😆😆😆นานาสาระ รอบนี้ เรามี VDO ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้แฟนเพจทุกคนได้ดู ตั้งแต่การก่อตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร จนถึงหลักสูตรในแต่ละภาควิชา ซึ่งมีทั้งหมด 5 EP ด้วยกัน และในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันเลยครับ   📌1. แนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สำหรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3272509652814479&type=3   📌2. สอบเทคนิคการ Pour plate และ Spread plate ที่ใช้ในปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร (Food Microbiology) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการเรียนการสอนทางด้านจุลชีววิทยาที่ทันสมัย https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3274193762646068&type=3   📌3. นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาจำนวน 3 คน ณ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3285968658135245   📌4.…

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารจากผลไม้และพืชสมุนไพร

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารจากผลไม้และพืชสมุนไพร โดยพี่ๆชาวสโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี จากโครงการบูรณาการความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน ภายใต้เครือข่าย “By Agro KMUTNB” ณ โรงเรียน นนทรีย์วิทยาคม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี วันที่ 30 ก.ค. 2563

116715484_3292119577520153_3709031692804518757_o

รูปภาพเพิ่มเติม

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ นำโดยอาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา และ อาจารย์พัชรี คุณจันทร์สมบัติ ไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

114705487_3291542094244568_3806334959208786494_o

ทำบุญกองงาน ครบรอบ 23 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล จำนวน 9 รูป เนื่องด้วยกองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี ทำบุญครบรอบ 23 ปี ในการจัดพิธีทำบุญนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ณ อาคารบริหาร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

115356613_3289278374470940_4596047377644405970_o

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาจำนวน 3 คน ณ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ นำโดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์มีชัย ลัดดี ดร.กนกจันทร์ สานพภา ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย และอาจารย์พัชรี คุณจันทร์สมบัติ ไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาจำนวน 3 คน ณ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

114485526_3285967068135404_1728694756205668393_o

แนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 อาจารย์มีชัย ลัดดี, ผศ.ดร.รัชนี เจริญ และอาจารย์ ดร. กนกจันทร์ สานพภา อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สำหรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ให้กับนักศึกษาแผนกคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วม 49 คน
สนใจ สอบถาม ต้องการสมัคร หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 090-9409199, 096-8909424
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM)
หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN)

109739260_3272509819481129_3781655045764684612_o

รูปภาพเพิ่มเติม