ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1️⃣ ประจำปีการศึกษา 2️⃣5️⃣6️⃣3️⃣ เข้าร่วมงาน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ที่ 3️⃣ มิถุนายน 2️⃣5️⃣6️⃣3️⃣

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1️⃣ ประจำปีการศึกษา 2️⃣5️⃣6️⃣3️⃣ เข้าร่วมงาน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ที่ 3️⃣ มิถุนายน 2️⃣5️⃣6️⃣3️⃣ ตั้งแต่🕐เวลา 🔟.0️⃣0️⃣ น. เป็นต้นไป 🎥ผ่านระบบออนไลน์😊❤️

106039452_3193778564020922_6757863639964128830_o

#ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่ EP4-9 ผลิตภัณฑ์นม นมข้น และนมคืนรูป

😆😆😆สวัสดีแฟนเพจทุกคน สถานการณ์โควิด-19 ประจำประเทศไทยของเราดีขึ้น แต่ที่เราต้องทำประจำ คือ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ & สวมหน้ากากอนามัย” ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง เราจะมาสรุปให้ฟังนะครับ 📌1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร” https://www.facebook.com/…/set/set=a.3190814717650640&type=3 📌2. ปฏิทินการศึกษา 1/2563 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3188325464566232 📌3. ผลการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 1363 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3185275301537915 📌📌📌#ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่ EP4-9 ผลิตภัณฑ์นม นมข้น และนมคืนรูป วัตถุประสงค์ของการเรียน 1. เพื่อให้ทราบนิยามและกรรมวิธีการผลิตนมข้นจืดและนมข้นหวาน 2. เพื่อให้ทราบนิยามและกรรมวิธีการผลิตนมข้นจืดและนมคืนรูป บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไปรับชม VDO กัน👇 ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่👍 https://bit.ly/35lRPpc…

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร”

เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-16.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อต้องการทบทวนแผนปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. เพื่อระดมความคิดจากบุคลากรในการพัฒนาการดำเนินงานของคณะให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงและมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยมีวีดีทัศน์ ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ ผศ.สมชาย เวชกรรม และ รศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี ให้โอวาทและแนวทางการพัฒนาคณะ ณ ห้องประชุม 310 อาคารบริหาร มจพ.วิยาเขตปราจีนบุรี

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ได้มอบโล่เกียรติคุณ ให้กับนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี และนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวรรณ สุวรรณ์

104443542_3190815404317238_1224748676115829080_o

รูปภาพเพิ่มเติม

#ช่วงนานาสาระTGIF

😆😆😆ในรอบสัปดาห์นี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจดังนี้ 📌1. ให้นักศึกษาที่จะเข้าพักในหอพักในเทอม 1/63 ให้ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาหอพัก มจพ.ปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อศึกษากฎระเบียบต่างๆในหอพักนักศึกษาปราจีนบุรี https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3174135312651914 📌2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 อันเนื่องมาจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3171717586227020 📌3. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ณ #มจพปราจีนบุรี https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3171502612915184 📌4. 📣📣 มีข่าวดีมาบอก‼️. ปักหมุด📌 กันเลยกับ Thai MOOC การศึกษาออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชม.👇👇 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3168513633214082 📌5. งานกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอประชาสัมพันธ์ “คู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563” https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3166045920127520 📌📌📌#ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่…

#ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่ EP4-7 กรรมวิธีการแปรรูปนมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

😆😆😆ในรอบสัปดาห์นี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจดังนี้ 📌1. คณะอุตสาหกรรมเกษตรของเรา มีศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตรให้บริการงานวิจัยต่างๆ ทดสอบ/ตรวจสอบ/วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร ที่สำคัญ ตอนนี้มี “บริการให้คำปรึกษาฟรี!!!!” https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3140158862716226 📌2. คณะอุตสาหกรรมเกษตรรับตรงอิสระ TCAS รอบที่ 5 (รอบสุดท้าย) https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3146395615425884 📌3. Social Distancing ในมหาวิทยาลัยของเรา https://www.facebook.com/pr.kmutnb.prachinburi/videos/289958652180279/ 📌4. ติดตามข้อมูลข่าวสาร กยศ. มจพ. ประจำปีการศึกษา 2563 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3156033244462121 📌📌📌#ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่ EP4-7 กรรมวิธีการแปรรูปนมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ของการเรียน 1. เพื่อให้ทราบกรรมวิธีการแปรรูปนม 2. เพื่อเข้าใจหลักการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 3. เพื่อให้รู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไปรับชม VDO กัน👇 ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่👍 https://bit.ly/35lRPpc VDO…

วิทยุศึกษาFM 92 ได้สัมภาษณ์ อาจารย์มีชัย ลัดดี

เมื่อเช้า (8.6.63 เวลา 8.30-8.45น.)
วิทยุศึกษาFM 92 ได้สัมภาษณ์ อาจารย์มีชัย ลัดดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เรื่อง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่
วุฒิ ปวช. ครั้งแรก (TCAS รอบ 5)
รับฟังย้อนหลัง ได้ที่

📌📌📌#ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่ EP4-6 การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ

😊😊😊ในรอบสัปดาห์นี้ มีข่าวอะไรบ้าง ไปดูกันเลยครับ 📌1.เรื่อง การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาและการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคการศึกษา 1/2563 (ฉบับที่ 3 ) shorturl.at/glJ19 📌2.ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร ฉบับที่ 2 shorturl.at/bgFKT 📌3.คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครผู้จบ ปวช. สาขาคหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง น้องๆที่จบ ปวช. ที่สนใจสมัครได้เลยครับ shorturl.at/lFMUY 📌4.มาเป็นครอบครัวอุตสาหกรรมเกษตรกันนะครับ TCAS รอบ 5 รับสมัคร 1-15 มิถุนายน 2563 https://www.facebook.com/aikmutnb/videos/264114064829941/ 📌5.Proud to be AI@KMUTNB shorturl.at/dfxEH 📌6.ขั้นตอนดาวน์ โหลดแบบฟอร์มจ่ายค่าหอพัก สำหรับนักศึกษาเก่าที่ยืนยันอยู่หอพักภาคเรียนที่ 1/2563 ( ยกเว้นรหัส 63และนักศึกษาเก่าสมัครใหม่ ) shorturl.at/wBFIN 📌📌📌#ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่ EP4-6 การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ…