คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร ณ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP)

10 พ.ย. 2563 คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร ณ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) 🍹🍋 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ.ปทุมธานี โดยมี ดร. โศรดา วัลภา ผู้จัดการโรงงาน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายและนำชมโรงงาน เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำวิจัย และบริการวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหารระหว่างหน่วยงาน มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการต่อไป 🎯

124657729_3597079347024173_3809233187409366930_n

รูปภาพเพิ่มเติม

สหกิจศึกษา ณ บริษัท อินโนเฟรช จำกัด

#ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ นำโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก และอาจารย์ ดร.กนกจันทร์ สานพภาเดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท อินโนเฟรช จำกัด อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

สไลด์1

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎉🎉คุณพีรพัฒน์ ศิรวัฒนากุล ผู้จัดการฝ่ายเพิ่มผลผลิต บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎉🎉คุณพีรพัฒน์ ศิรวัฒนากุล ผู้จัดการฝ่ายเพิ่มผลผลิต บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด เข้ารับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
👨‍🎓👨‍🏫📘📊📉อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาชีพ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
อีกทั้งยังเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านสหกิจศึกษาของภาควิชาฯ มาอย่างต่อเนื่อง👏👏👍👍
123742591_3593423400723101_6616561070391775418_n

บรรยากาศ การถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

บรรยากาศ การถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563

12

รูปภาพเพิ่มเติม

 

#นานาสาระTGIF มานำเสนอเพื่อนๆ EP6-10 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ และการเก็บรักษาอาหารแห้ง

ช่วงที่ผ่านมา เป็นการสอบของนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี ขอให้ได้คะแนนดีกันทุกคนนะครับ พบกับความรู้ช่วง #นานาสาระTGIF มานำเสนอเพื่อนๆ EP6-10 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ และการเก็บรักษาอาหารแห้ง เป็นตอนสุดท้ายของ EP6 บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. มงาน Dek-D’ TCAS Fair 2020 ณ ยูเนี่ยนมอลล์ กรุงเทพฯ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3569034783161963 2. คู่มือ ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 3 พระจอม ประจำปีการศึกษา 2562 https://fliphtml5.com/bookcase/dipym 3. #ATMreview วันนี้จะมาเล่าถึง #สหกิจศึกษา https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3574486995950075 4. ประกาศการขอรับเงินคืน 1/2563 ครั้งที่ 1 ผู้กู้ยืมราเก่าต่อเนื่อง มจพ. (นศ.สำรองจ่าย) https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3577176855681089…

สัมพันธ์หลักสูตรและภาพลักษณ์ ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

วันที่ 6 พ.ย.63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี ได้มีทั้ง 3 คณะ ประกอบด้วย คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและภาพลักษณ์ ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

123499186_3585473908184717_3458760973481686967_n

รูปภาพเพิ่มเติม

นิเทศนักศึกษาสหกิจ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

การไปนิเทศนักศึกษาสหกิจครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก คุณพีรพัฒน์ ศิรวัฒนากุล ผู้จัดการฝ่ายเพิ่มผลผลิต รวมทั้งพี่เลี้ยงของนักศึกษาทุกท่าน มีกิจกรรมนำเสนอหัวข้อโครงงานสหกิจของนักศึกษาและพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งผลการดำเนินงานของนักศึกษาเป็นที่พีงพอใจของบริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ทางภาควิชาฯ ต้องขอขอบคุณทางบริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด เป็นอย่างสูงมาก ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนด้วยดีในโอกาสต่อไป
สไลด์1

ณธงชัย ฉัตรกาญจนากุล ผู้จัดการโรงงานแปรรูปไส้กรอก ในเครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ ได้เดินทางมาสัมภาษณ์เพื่อรับสมัครงานและรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

29 ตุลาคม 2563 คุณธงชัย ฉัตรกาญจนากุล ผู้จัดการโรงงานแปรรูปไส้กรอก ในเครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ ได้เดินทางมาสัมภาษณ์เพื่อรับสมัครงานและรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยมีผู้แทนคณะอุตสาหกรรมเกษตรนำโดยอาจารย์มีชัย ลัดดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ให้การต้อนรับ ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ให้ความสนใจสมัครเข้าทำงานที่บริษัท และเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษารวม 20 คน โดยนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์จะได้เข้าทำงานหรือฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในเครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์ครบวงจรรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทยต่อไป
**************************************************************************#บัณฑิตคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น
123276027_3582026491862792_8955073003547704009_o

📣ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สมัคร โครงการ✅#โควตาโรงเรียนเครือข่าย และ✅#โควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สมัคร โครงการ#โควตาโรงเรียนเครือข่าย และ#โควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Link : Download รายชื่อรอบที่ 1 : โรงเรียนมารีวิทยา โรงเรียนองครักษ์ https://drive.google.com/…/16oJxOBoJymXZbVkeXzJ…/view… รายชื่อรอบที่ 2 : โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนดัดดรุณี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โรงเรียนศรีมหาโพธิ https://drive.google.com/…/1ovjR5qWgTH_jfWeEz8w…/view… รายชื่อรอบที่ 3 : โรงเรียนเสาไห้ “พิมลวิทยานุกูล” โรงเรียนอรัญประเทศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โรงเรียนดัดดรุณี https://drive.google.com/…/1XoEJoUQRGNN_wQ…/view… โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย รับสมัคร 11 ก.ย.-14 ธ.ค. 2563 โครงการโควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) รับสมัคร 11 ก.ย.-14 ธ.ค. 2563 โควตาเรียนดี รับสมัคร 1 ต.ค. -14 ธ.ค. 2563 Portfolio รับสมัคร…

นิเทศนักศึกษา #สหกิจศึกษา ณ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อาจารย์มีชัย ลัดดี
ดร.กนกจันทร์ สานพภา
ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย
ไปนิเทศนักศึกษา #สหกิจศึกษา
ณ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
123366439_3579357548796353_7991384618409151133_o