โครงการ ♻️”การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว”

📚ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี จัดโครงการ ♻️“การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว” ♻️โดยวิทยากร ดร. เปรมศักดิ์ พลวงพลอย บรรยายให้กับนักศึกษาใหม่ และบุคลากร ผ่านระบบ online เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.63 เวลา 13.00 น.

106915416_3218716428193802_3646081573958821726_o

รูปภาพเพิ่มเติม

 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ยินดีต้อนรับน้องใหม่ 
เมื่อวันที่ 3 กค 2563 เวลา 10.00-12.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ เตรียมความพร้อม ด้านการลงทะเบียน. การให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ หอพักนักศึกษา เป็นต้น โดยผ่านโปรแกรม ZOOM ณ อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

ในครั้งนี้ ทางคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แจกหน้ากากอนามัย และ แอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อ ให้แก่นักศึกษาใหม่ เพื่อป้องกันไวรัสโควิด 19 ด้วย

106528743_3215416331857145_3421887841622219969_o

Ep5-2 ตอนศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร

😆😆😆#นานาสาระ เป็น Ep5-2 ตอนศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งจะมี อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ อาจารย์นาฏกาญจน์ จักรานุวัฒน์ ตัวแทนจากศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร จะมาเล่าเรื่องของศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ว่ามีบทบาทหน้าที่อย่างไีร ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันเลย 📌1. โครงการ “จุดประกายความคิดสู่การเป็นนักนวัตกรด้านอุตสาหกรรมเกษตรในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบสะเต็มศึกษา https://www.facebook.com/media/set/… 📌2. โครงการ “อบรมจริยธรรมและป้องกันปัญหาสุขภาพในวัยรุ่น” (แบบออนไลน์) https://www.facebook.com/media/set/… 📌3. #ATMreview วันนี้ขอนำเสนอกิจกรรมการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) และสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) https://www.facebook.com/media/set/… 📌4. นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาจำนวน 7 คน ณ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3303129096419201 📌5. ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์คุณสมบัติของตัวอย่างในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 และอาจารย์ที่ปรึกษาจากโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง (ปรอ.) https://www.facebook.com/media/set/… 📌6. พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ และขอแสดงความยินดีกับ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม…

#ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่ EP4-9 ผลิตภัณฑ์นม นมข้น และนมคืนรูป

😆😆😆สวัสดีแฟนเพจทุกคน สถานการณ์โควิด-19 ประจำประเทศไทยของเราดีขึ้น แต่ที่เราต้องทำประจำ คือ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ & สวมหน้ากากอนามัย” ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง เราจะมาสรุปให้ฟังนะครับ 📌1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร” https://www.facebook.com/…/set/set=a.3190814717650640&type=3 📌2. ปฏิทินการศึกษา 1/2563 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3188325464566232 📌3. ผลการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 1363 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3185275301537915 📌📌📌#ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่ EP4-9 ผลิตภัณฑ์นม นมข้น และนมคืนรูป วัตถุประสงค์ของการเรียน 1. เพื่อให้ทราบนิยามและกรรมวิธีการผลิตนมข้นจืดและนมข้นหวาน 2. เพื่อให้ทราบนิยามและกรรมวิธีการผลิตนมข้นจืดและนมคืนรูป บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไปรับชม VDO กัน👇 ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่👍 https://bit.ly/35lRPpc…

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร”

เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-16.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อต้องการทบทวนแผนปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. เพื่อระดมความคิดจากบุคลากรในการพัฒนาการดำเนินงานของคณะให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงและมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยมีวีดีทัศน์ ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ ผศ.สมชาย เวชกรรม และ รศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี ให้โอวาทและแนวทางการพัฒนาคณะ ณ ห้องประชุม 310 อาคารบริหาร มจพ.วิยาเขตปราจีนบุรี

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ได้มอบโล่เกียรติคุณ ให้กับนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี และนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวรรณ สุวรรณ์

104443542_3190815404317238_1224748676115829080_o

รูปภาพเพิ่มเติม

#ช่วงนานาสาระTGIF

😆😆😆ในรอบสัปดาห์นี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจดังนี้ 📌1. ให้นักศึกษาที่จะเข้าพักในหอพักในเทอม 1/63 ให้ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาหอพัก มจพ.ปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อศึกษากฎระเบียบต่างๆในหอพักนักศึกษาปราจีนบุรี https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3174135312651914 📌2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 อันเนื่องมาจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3171717586227020 📌3. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ณ #มจพปราจีนบุรี https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3171502612915184 📌4. 📣📣 มีข่าวดีมาบอก‼️. ปักหมุด📌 กันเลยกับ Thai MOOC การศึกษาออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชม.👇👇 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3168513633214082 📌5. งานกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอประชาสัมพันธ์ “คู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563” https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3166045920127520 📌📌📌#ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่…

#ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่ EP4-7 กรรมวิธีการแปรรูปนมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

😆😆😆ในรอบสัปดาห์นี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจดังนี้ 📌1. คณะอุตสาหกรรมเกษตรของเรา มีศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตรให้บริการงานวิจัยต่างๆ ทดสอบ/ตรวจสอบ/วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร ที่สำคัญ ตอนนี้มี “บริการให้คำปรึกษาฟรี!!!!” https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3140158862716226 📌2. คณะอุตสาหกรรมเกษตรรับตรงอิสระ TCAS รอบที่ 5 (รอบสุดท้าย) https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3146395615425884 📌3. Social Distancing ในมหาวิทยาลัยของเรา https://www.facebook.com/pr.kmutnb.prachinburi/videos/289958652180279/ 📌4. ติดตามข้อมูลข่าวสาร กยศ. มจพ. ประจำปีการศึกษา 2563 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3156033244462121 📌📌📌#ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่ EP4-7 กรรมวิธีการแปรรูปนมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ของการเรียน 1. เพื่อให้ทราบกรรมวิธีการแปรรูปนม 2. เพื่อเข้าใจหลักการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 3. เพื่อให้รู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไปรับชม VDO กัน👇 ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่👍 https://bit.ly/35lRPpc VDO…