📌🇹🇭 #มจพ. ขึ้นอันดับ 3 ของประเทศ สาขา Engineering ในการจัดอันดับโลก QS subject ranking 2022 🇹🇭

#มจพ. ขึ้นอันดับ 3 ของประเทศ สาขา Engineering ในการจัดอันดับโลก QS subject ranking 2022 #QS World University Ranking ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกรายสาขาวิชา QS World University Rankings by Subject 2022 โดย #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขึ้นรั้งอันดับ 3 ของประเทศ ในสาขาวิชา Engineering- Mechanical, Aeronautical & Manufacturing ขยับขึ้นจากปีก่อนที่อันดับ 7 ของประเทศ #QS World University Rankings by Subject 2022 จัดอันดับโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic reputation) ความมีชื่อเสียงด้านการจ้างงาน (Employer reputation)…

นานาสาระTGIF Ep12-18 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”

#นานาสาระTGIF Ep12-18 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 18 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รับสมัคร 1-28 เมษายน 2565 โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสําหรับผู้เรียนดี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (#ปวช.) 1) หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ 2) หลักสูตร วท.บ. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รายละเอียดการรับสมัคร https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/project_tabs/839…

ตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการเคมี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 65 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรวิจัยและความสัมพันธ์เครือข่าย พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการประเมินความพร้อมด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี เข้าตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการเคมี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ในรูปแบบ Enhancement of Safety Practice in Research Laboratory (ESPReL) ภายใต้โครงการแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไซต์ (Onsite) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ และให้ข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาการยกระดับด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยมี ดร.พนิดา เรณูมาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และทีมคณาจารย์ประจำห้องปฏิบัติการเคมี พร้อมนักวิทยาศาสตร์ ประจำคณะฯ ให้การต้อนรับการตรวจประเมิน
ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของคณะฯ และศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้ผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยำ ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่น และพึงพอใจ พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนภารกิจทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ และมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

มจพ. ติดอันดับ 3 มหาวิทยาลัยไทย ด้านวิศวกรรม

มจพ. ติดอันดับ 3 มหาวิทยาลัยไทย ด้านวิศวกรรม จากการจัดอันดับโลก QS Asia University Rankings 2022… สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/970961/

 

นานาสาระTGIF Ep12-17 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”

#นานาสาระTGIF Ep12-17 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 17 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. .ออกอStory Ep5…ที่อยากได้…”ฝึกสหกิจศึกษาอย่างไรเพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ด้านวิชาการจากการลงมือปฏิบัติจริง https://www.facebook.com/aikmutnb/videos/516979086472770/ ——————————————– Ep12-17 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) https://youtu.be/VKDAflw_ygQ #ช่วงนานาสาระ ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่ https://youtu.be/SW8tV9xy5Gs ——————————————– #ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ http://www.agro.kmutnb.ac.th/ #อก_มจพ. #บัณฑิตคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น…

ออกอStory Ep5…ที่อยากได้…”ฝึกสหกิจศึกษาอย่างไรเพื่อทำให้การเรียนรู้ด้านวิชาการจากการลงมือปฏิบัติจริง”

🎯มาแล้วพี่จ้า…ออกอStory Ep5…ที่อยากได้…”ฝึกสหกิจศึกษาอย่างไรเพื่อทำให้การเรียนรู้ด้านวิชาการจากการลงมือปฏิบัติจริง”
📍สหกิจศึกษาเป็นการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่4 ของนักศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร
🚩ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการของนักศึกษาในคณะจากการปฏิบัติงานจริง…
💥วันนี้แอดมินจะชวนทุกคนที่สนใจอยากรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติสหกิจศึกษามาเรียนรู้….
💥ลักษณะการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสัมภาษณ์ปฏิบัติสหกิจ รูปแบบการปฏิบัติงานในช่วงสหกิจศึกษา และประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งด้านวิชาการและการทำงานร่วมกับผู้อื่น…
💥พบกับอาจารย์มีชัย ลัดดี อาจารย์ผู้แลการปฏิบัติสหกิจศึกษา และพี่ๆ จากหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ นายทวีศักดิ์ เซี่ยงฉี (FSN ปี3) นางสาวณภัทร เปรียบจันทึก (FSM ปี3) นางสาวปัณณพร แผ้วพิษากุล (FSN ปี4) นางสาวพิชญา ศรีประจันต์ (FSM ปี4) ดำเนินรายการโดย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย…
อย่าพลาดกิจกรรมดีๆนี้นะ