กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

📌30 กันยายน 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ
📌ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยมีแขกรับเชิญพิเศษคือ
📌คุณฉัตรชัย วงศ์มานะโรจน์ศรี (พี่กัส) ประธานกรรมการบริษัท ภูตะวัน รุ่นพี่หลักสูตนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) รุ่น AI02/APD01…
📌บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เป็นกันเอง พร้อมกับได้รับสาระความรูู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และมุมมองการทำธุรกิจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
สามารถติดตามย้อนหลังได้ที่

บัณฑิตวิทยาลัย เชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกรอกใบสมัครเพื่อพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เป็นจำนวนเงินคนละไม่เกิน 5,000 บาท

บัณฑิตวิทยาลัย
เชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกรอกใบสมัครเพื่อพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เป็นจำนวนเงินคนละไม่เกิน 5,000 บาท
กรอกใบสมัครได้ ตั้งแต่ 1 – 15 ตุลาคม 2564
การพิจารณาเงื่อนไขขอรับสิทธิ์
เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
Linkใบสมัคร : https://forms.gle/rs9fFWekUQjSf5Xy8

#นานาสาระTGIF Ep11-21 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 14 เรื่อง Cosmetics: anti-inflammatory

โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. Grand opening เปิดตัวแล้ววันนี้กับ “กระป๋อง AI” สติ๊กเกอร์ไลน์สุดน่ารักของคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีน้องกระป๋องAIมาพร้อมกับคำพูดคิ้วท์ๆ น่ารักนุบนิบหัวใจขนาดนี้ ไม่มีไม่ได้แล้วววว https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4486015994797166 2. ออกอ-Story46-on-Tour..Ep.1 พาเที่ยวเขาใหญ่หน้าฤดูฝน…. https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4488213944577371 3. พบกับการสัมภาษณ์พิเศษ “พี่กัส” ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร AI02/APD01 ในฐานะ CEO Phutawan Herb and Cosmetic Co.,Ltd. https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4491619020903530 4. คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://admission.kmutnb.ac.th/download 6. แจ้งทราบกำหนดการวันสำคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564 (อ้างอิงจากปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564…

ขอเสนองานวิจัยที่มีประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์หน่อไม้กระป๋อง

ชื่อเรื่องของงานวิจัยนี้คือ Inhibition of xanthine oxidase and uric acid in canned bamboo shoot by Yanang juice ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Agricultural Technology ของ ผศ.ดร. จันทิมา ภูงามเงิน อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี สามารถอ่านเรื่องเต็มได้ที่ http://www.ijat-aatsea.com/…/21_IJAT_17(1)_2021… ถ้าสนใจอยากทำวิจัยทางวิชาการติดต่อศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ ปราจีนบุรี ได้ครับ

#นานาสาระTGIF Ep11-20 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 14 เรื่อง Cosmetics: acne, spots and pimples

โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. รายการ ออกอstory46 ย้อนหลังได้ที่นี้: Ep1. พี่อยากเล่าให้น้องฟัง https://www.facebook.com/aikmutnb/videos/1915799151925326/ 2. ประกาศ มจพ. เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ 13 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4470134189718680 3. ประกาศ!!! นศ.ที่จบในปีการศึกษา 2563 . 1.ตรวจสอบสถานะในตรวจสอบจบ ลิ้งค์นี้ http://202.28.17.14/stdcheck ถ้าขึ้นเทอมที่สำเร็จการศึกษาแล้ว นศ.สามารถดำเนินการขอเอกสารการศึกษาได้เลย (ถ้านศ.คาดว่าจะจบ แต่เทอมจบยังไม่ขึ้น ให้รอก่อนนะคะ ฝ่ายประมวลผลกำลังทำงานอย่างเร่งรีบที่สุดค่ะ ) . 2.นศ.ที่จบแล้ว สามารถยื่นขอเอกสารได้ตามช่องทางนี้ http://e-service.acdserv.kmutnb.ac.th/regReqDoc/login/ .. เอกสารที่ขอได้ในช่วงเวลานี้คือ ทรานสคริปต์สำเร็จการศึกษา (ฉบับเฉพาะกิจ)…

#วิจัยสรรสร้าง #ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ขอเสนองานวิจัยที่น่าสนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเกี่ยวกับกระท้อน

ซึ่งผลงานนี้มีชื่อเรื่องว่า Sorption isotherm study of preserved wild manosteen (Kra-thon yhee) with replacing humectants ของ รศ.ดร.รัชนี เจริญ
ซึ่งตีพิมพ์ใน International Food Research Journal อยู่ในฐานข้อมูล scopus และ ISI ซึ่งสามารถอ่านเรื่องเต็มได้ที่ http://www.ifrj.upm.edu.my/25%20(03)%202018/(51).pdf

เก็บตกภาพบรรยากาศ รายการ “ออกอ-Story46” !Ep1 พี่อยากเล่าให้น้องฟัง…

ซึ่งจัดไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา…บรรยากาศเต็มไปด้วยควาอบอุ่นเป็นกันเองประสาพี่น้องคุยกัน.
ได้รับฟังประสบการณ์เรียนและการใช้ชีวิตในรั้วคณะอุตสาหกรรมเกษตรจากพี่ๆ ทั้งสามหลักสูตรได้แก่ IPD, FSM และ FSN ในแต่ละชั้นปี
และทราบถึงแหล่งทุนการศึกษาที่คณะมอบให้ว่ามีให้น้องๆที่สนใจเข้าเรียนต่อที่คณะด้วยนะ
..สนใจอยากรู้ลึก รู้จริงด้านอุตสาหกรรมเกษตร แะอาหาร อย่าลืมติดตาม Ep2..ในเดือนตุลาคม…
อย่าพลาดกิจกรรมดีๆ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะ รับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/zSQjHtvdY0s

ผลงานทางด้านสิ่งประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรเรื่อง กรรมวิธีการผลิตเกล็ด (Flake) ข้าวหอมมะลิระยะน้ำนมกึ่งสำเร็จรูป ผลงานของ ผศ.ดร.ปิยรัชช์ กุลเมธี

#วิจัยสรรสร้าง #ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ขอเสนอผลงานทางด้านสิ่งประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรเรื่อง กรรมวิธีการผลิตเกล็ด (Flake) ข้าวหอมมะลิระยะน้ำนมกึ่งสำเร็จรูป ผลงานของ ผศ.ดร.ปิยรัชช์ กุลเมธี อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี ถ้าท่านสนใจอนุสิทธิบัตรนี้สามารถติดต่อศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ ปราจีนบุรี ได้เลยครับ

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-19 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 13 เรื่อง Cosmetics: moisturizer

โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา(เฉพาะที่ได้รับทุนการศึกษา) ร่วมตอบแบบสำรวจด้วยนะครับ จะใช้ Qr code หรือกดเข้าที่ ลิ้งค์ก็ได้ ขอบคุณครับ Link : shorturl.asia/r7Fbd 2. รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารรายงานตัวเรียนวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ให้นักศึกษาวิชาทหารตรวจสอบรายชื่อของตนเอง และติดตามกำหนดการในการปฐมนิเทศทางกลุ่มไลน์ รด.แต่ละชั้นปี https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4448723115193121 3. #วิจัยสรรสร้าง #ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้โปรตีนร่วมกับพรีไบโอติกเพื่อเป็นสารห่อหุ้ม Lactobaciluus casei ให้สามารถทนต่อสภาวะการเก็บรักษา งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ใน LWT- Food Science and Technology (Impact factor 4.952,…