สัมพันธ์หลักสูตรและภาพลักษณ์ ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

วันที่ 6 พ.ย.63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี ได้มีทั้ง 3 คณะ ประกอบด้วย คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและภาพลักษณ์ ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

123499186_3585473908184717_3458760973481686967_n

รูปภาพเพิ่มเติม

นิเทศนักศึกษาสหกิจ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

การไปนิเทศนักศึกษาสหกิจครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก คุณพีรพัฒน์ ศิรวัฒนากุล ผู้จัดการฝ่ายเพิ่มผลผลิต รวมทั้งพี่เลี้ยงของนักศึกษาทุกท่าน มีกิจกรรมนำเสนอหัวข้อโครงงานสหกิจของนักศึกษาและพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งผลการดำเนินงานของนักศึกษาเป็นที่พีงพอใจของบริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ทางภาควิชาฯ ต้องขอขอบคุณทางบริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด เป็นอย่างสูงมาก ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนด้วยดีในโอกาสต่อไป
สไลด์1

ณธงชัย ฉัตรกาญจนากุล ผู้จัดการโรงงานแปรรูปไส้กรอก ในเครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ ได้เดินทางมาสัมภาษณ์เพื่อรับสมัครงานและรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

29 ตุลาคม 2563 คุณธงชัย ฉัตรกาญจนากุล ผู้จัดการโรงงานแปรรูปไส้กรอก ในเครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ ได้เดินทางมาสัมภาษณ์เพื่อรับสมัครงานและรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยมีผู้แทนคณะอุตสาหกรรมเกษตรนำโดยอาจารย์มีชัย ลัดดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ให้การต้อนรับ ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ให้ความสนใจสมัครเข้าทำงานที่บริษัท และเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษารวม 20 คน โดยนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์จะได้เข้าทำงานหรือฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในเครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์ครบวงจรรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทยต่อไป
**************************************************************************#บัณฑิตคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น
123276027_3582026491862792_8955073003547704009_o

📣ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สมัคร โครงการ✅#โควตาโรงเรียนเครือข่าย และ✅#โควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สมัคร โครงการ#โควตาโรงเรียนเครือข่าย และ#โควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Link : Download รายชื่อรอบที่ 1 : โรงเรียนมารีวิทยา โรงเรียนองครักษ์ https://drive.google.com/…/16oJxOBoJymXZbVkeXzJ…/view… รายชื่อรอบที่ 2 : โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนดัดดรุณี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โรงเรียนศรีมหาโพธิ https://drive.google.com/…/1ovjR5qWgTH_jfWeEz8w…/view… รายชื่อรอบที่ 3 : โรงเรียนเสาไห้ “พิมลวิทยานุกูล” โรงเรียนอรัญประเทศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โรงเรียนดัดดรุณี https://drive.google.com/…/1XoEJoUQRGNN_wQ…/view… โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย รับสมัคร 11 ก.ย.-14 ธ.ค. 2563 โครงการโควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) รับสมัคร 11 ก.ย.-14 ธ.ค. 2563 โควตาเรียนดี รับสมัคร 1 ต.ค. -14 ธ.ค. 2563 Portfolio รับสมัคร…

นิเทศนักศึกษา #สหกิจศึกษา ณ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อาจารย์มีชัย ลัดดี
ดร.กนกจันทร์ สานพภา
ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย
ไปนิเทศนักศึกษา #สหกิจศึกษา
ณ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
123366439_3579357548796353_7991384618409151133_o

สหกิจศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสเข้าไปปฏิบัติงานทั้งในบริษัทเอกชน

สหกิจศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสเข้าไปปฏิบัติงานทั้งในบริษัทเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานวิจัย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้รูปแบบการทำงานจริง และฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง วันนี้เรามีคลิป VDO เรื่องเล่าประสบการณ์ปฏิบัติสหกิจศึกษาของ “พี่เฟรชชี่” 📌นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN)📌 ซึ่งได้ไปปฏิบัติสหกิจที่🎌บริษัทอายิโนะโมะโตะ 🎌 โดยใช้ความรู้ด้านโภชนาการที่เรียนมาเพื่อประยุกต์ใช้กับโครงการของบริษัท รายละเอียดจะเป็นอย่างไร… ลองคลิกชมกันได้เลยจ้า

คู่มือ ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 3 พระจอม ประจำปีการศึกษา 2562

👩‍🎓👨🏼‍🎓คู่มือ ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
3 พระจอม ประจำปีการศึกษา 2562
Cr. สำนักทะเบียนและประมวลผล สจล.

งาน Dek-D’ TCAS Fair 2020 ณ ยูเนี่ยนมอลล์ กรุงเทพฯ

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้ง 3 วิทยาเขต มจพ.กรุงเทพฯ มจพ.ปราจีนบุรี และ มจพ. ระยอง เข้าร่วมงาน Dek-D’ TCAS Fair 2020 ณ ยูเนี่ยนมอลล์ กรุงเทพฯ

122996241_3569033889828719_3547529955047118395_n

#นานาสาระTGIF EP6-9 วิธีการทำแห้ง เทคนิคใหม่

😆😆😆 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ยินดีต้อนรับบัณฑิตทุกท่านและขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้กลับมาที่ มจพ.ปราจีนบุรี อีกครั้ง พบกับความรู้ช่วง #นานาสาระTGIF มานำเสนอเพื่อนๆ EP6-9 วิธีการทำแห้ง เทคนิคใหม่ บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ 🎯 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 📌1. บัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ถ่ายรูปหมู่ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4 และหน้าคณะอุตสาหกรรมเกษตร https://www.facebook.com/media/set/?set=a.394722155270500… 📌2. บัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรเริ่มการฝึกซ้อมย่อย https://www.facebook.com/media/set/?set=a.394862731923109… 📌3. บรรยายกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/63 นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร https://www.facebook.com/media/set/… 📌4. ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ไปประชาสัมพันธ์คณะ ณ โรงเรียนมารีย์วิทย์สัตหีบ โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา และโรงเรียนมารีย์วิทย์บ่อวิน จ.ชลบุรี เพื่อแจ้งข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา…

#นานาสาระTGIF มานำเสนอเพื่อนๆ EP6-8 วิธีการทำแห้ง แบบสุญญากาศ และแบบแช่เยือกแข็ง

สัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงสอบ น้องๆ อย่าลืมอ่านหนังสือกันนะครับ พบกับความรู้ช่วง #นานาสาระTGIF มานำเสนอเพื่อนๆ EP6-8 วิธีการทำแห้ง แบบสุญญากาศ และแบบแช่เยือกแข็ง บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. STEM Ed. on Tour ครั้งที่ 8 @โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา https://www.facebook.com/media/set/… 2. โครงการ Leadership Development Program รุ่นที่ 53 https://www.facebook.com/media/set/… 3. ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3538619419536833 4. งาน Education Expo 2020 ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ รังสิต จ.ปทุมธานี https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3540371999361575 5. มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มาประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา…