โครงการบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนแลัมาตรฐานสากล

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. -17.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนแลัมาตรฐานสากล โดยมีอาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดงาน
กิจกรรมนี้ จัดให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร และผู้สนใจเข้าร่วม เพื่อให้มีความรู้ทักษะการอ่าน และการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ มีการแบ่งกลุ่มฝึกทำข้อสอบทักษะการอ่าน ทักษะการฟังภาษาอังกฤษอีกด้วย
ณ ห้องประชุม 216 อาคารบริหาร มจพ. ปราจีนบุรี

EP9-3 เรื่อง #สารพฤกษเคมี การตรวจสอบกลุ่มสารสำคัญ และฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัด

#นานาสาระTGIF โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ EP9-3 เรื่อง #สารพฤกษเคมี การตรวจสอบกลุ่มสารสำคัญ และฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัด ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว โดย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ …ไปรับชมกันครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ รอบ TCAS 1 ประจำปีการศึกษา 2564 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3915480535184051 2. โครงการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3917833574948747 3. บริจาค รถยนต์(รถตู้)ยี่ห้อ โตโยต้า จำนวน 1 คัน ให้กับ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3918224714909633 ——————————————– VDO สารพฤกษเคมี การตรวจสอบกลุ่มสารสำคัญ และฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัด ได้ที่…

นานาสาระTGIF EP9-2

#นานาสาระTGIF โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ EP9-2 วันนี้นำเสนอ เรื่อง #สารพฤกษเคมี การตรวจสอบกลุ่มสารสำคัญ และฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัด โดย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ …ไปรับชมกันครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ยินดีกับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับทุนสนับสนุนการสร้างผลงานต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3892973810768057 2. บรรยากาศ การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3894833977248707 3. ขอขอบคุณ คุณวัชรินทร์ เชื้อปรางค์ ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร และห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เจ. เคมีคอล ที่ได้มอบ แอลกอฮอล์ ที่มีความเข้มข้น 75% ให้กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3897610006971104 4. ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ฉบับที่ 7…

📣Ep.6 ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าร่วม COCEAM2021📣

… สวัสดีวันศุกร์ค่ะทุกท่าน เป็นอย่างไรกันบ้างคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา หลายคนอาจจะรู้สึกว่าอากาศร้อนขึ้นกว่าเดิมใช่มั้ยคะ … ก็เป็นเพราะตอนนี้ประเทศไทยเราได้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 27 กพ 2564 ที่ผ่านมานั้นเองค่ะ … ถีงแม้อากาศจะร้อน แต่งานวิจัยเราไม่ร้อนเหมือนอากาศแน่นอนใช่มั้ยคะ … วันนี้แอดมินเลยมีขั้นตอนการส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ COCEAM 2021 มาฝากทุกท่านกันค่ะ จะเป็นยังไงนั้น ตามแอดมินมาเล๊ยยย … #ขั้นตอนการส่งCOCEAM2021 1.ผู้ส่งผลงานเลือกรูปแบบการนำเสนอผลงาน ซึ่งมี 2 รูปแบบ ดังนี้ – การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า – การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 2. เอกสารผลงานที่ต้องส่งเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา มี 2 รูปแบบ ดังนี้ – Book of abstract ทุกผลงานที่นำเสนอจะถูกรวบรวมไว้ใน Book of abstract โดยเอกสารที่ต้องส่งประกอบด้วย บทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่กำหนด – Proceeding สำหรับผู้ที่ประสงค์จะส่งผลงานเพื่อรวบรวมไว้ใน Proceeding เอกสารที่ต้องส่งประกอบด้วย บทความฉบับเต็มภาษาไทยตามรูปแบบที่กำหนด…

คณะอุตสาหกรรมเกษตร หารือเตรียมความพร้อมการทำ MOU ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดี อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ อาจารย์นาฏกาญจน์ จักรานุวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการ และอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (Industrial Promotion Center Region 9) นางสาวสุดารัตน์ เขียวชะอุ่มงาม นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ ว่าที่ ร.ต.ศุภวิชญ์ ขัติกุล นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ และนางสาวกรองทอง ตั้งสิทธิ นักวิชาการอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่งานศูนย์ ITC และอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้องประชุมบัวชมพู 209 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ.ปราจีนบุรี เพื่อพูดคุยหารือเตรียมความพร้อมการทำ MOU ร่วมกัน พร้อมเยี่ยมชมสถานที่อีกด้วย

รูปภาพเพิ่มเติม

ขอขอบคุณ คุณวัชรินทร์ เชื้อปรางค์ ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร และห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เจ. เคมีคอล

ที่ได้มอบ แอลกอฮอล์ ที่มีความเข้มข้น 75% ให้กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อนำไปใช้ และป้องกัน COVID-19 ให้กับบุคลากร และนักศึกษาของคณะต่อไป

ยินดีกับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ที่ได้รับทุนสนับสนุนการสร้างผลงานต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564

15.ผลงานเรื่อง ซุปถั่วแดงเทมเป้กึ่งสำเร็จรูปชนิดก้อน
ผู้ประดิษฐ์
นางสาวขวัญตา วรรณพยุง
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี
ได้รับทุน 20,000.00 บาท
16.ผลงานเรื่อง มาสก์ผักปลังผสมสารสกัดกากกาแฟ
ผู้ประดิษฐ์
นางสาวศศิวรรณ เร็วสูงเนิน
นายไกรวิทย์ บุญเลิศ
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวรรณ สุวรรณ์
ได้รับทุน 20,000.00 บาท
17. ผลงานเรื่อง เยลลี่พร้อมดื่มจากน้ำหยวกกล้วยน้ำว้าเสริมเส้นใยสับปะรด
ผู้ประดิษฐ์
นางสาวนิราภรณ์ โลนุช
นางสาวสุธิดา บัวคีรี
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีเวียง ฤทธิศักดิ์
ได้รับทุน
20,000.00 บาท
https://stri.kmutnb.ac.th/…/our-info/38-fund-innovation

EP9-1 วันนี้นำเสนอ เรื่อง #เทรนด์การวิจัยและพัฒนาอาหารฟังก์ชั่น

#นานาสาระTGIF กลับมาเจอกันอีกครั้ง สำหรับ EP 9 ตอนใหม่นี้จะมี 3 ตอนด้วยกัน โดยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับนวัตกรรมอาหาร และสารพฤกษเคมี ซึ่งทางภาควิชา #นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เชิญท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาอบรมแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษา ปี 4 เพื่อเปิดโลกทัศน์ ตอนแรก EP9-1 วันนี้นำเสนอ เรื่อง #เทรนด์การวิจัยและพัฒนาอาหารฟังก์ชั่น โดย ผศ. ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กำกับดูแล Food Innopolis …ไปรับชมกันครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3861662783899160 2. พิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ อาจารย์และผู้บริหารชาวไทยคนแรก ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บุกเบิก มจพ. และ Dip. Ing. Karl Stützle อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันคนแรก https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3861681293897309…