คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงานวิชาการ ประจำรอบปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงานวิชาการ ประจำรอบปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.ไพทูล แก้วหอม ผศ.วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์ ผศ.ดร.ชลิตา สุวรรณ เป็นคณะกรรมการฯ และคุณทิพวรรณ เชียงพงศ์พันธุ์ เป็นเลขาฯ ซึ่งได้เข้าร่วมฟังการนำเสนอภาพรวมของคณะฯ จากคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งสัมภาษณ์เพื่อสอบถามข้อมูล กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และมอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการ ณ ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร

67402743_2453225554742897_5311773032069464064_o

รูปภาพเพิ่มเติม

พิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ

พิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ (โดมแดง) มจพ.ปราจีนบุรี

65149749_1129144357272268_4715354803692109824_n

รูปภาพเพิ่มเติม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดพิธีไหว้ครู
พิธีเจิมตำราเรียนวิชาหลักการอุตสาหกรรมเกษตร

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดพิธีไหว้ครู พิธีเจิมตำราเรียนวิชาหลักการอุตสาหกรรมเกษตร (Principle of Agro-industry) และมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาเรียนดี และนักศึกษาคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา โดยผศ.ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมอาคารบริหาร ชั้น 2

65426393_2404354079630045_8925835570379227136_o

รูปภาพเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมงานวันสถาปนา ครบรอบ 4 ปี
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ โดยร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ และจัดพิธีเปิดใช้อาคารอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ตัดริบบิ้นเปิดอาคาร มาพร้อมด้วย ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยบุคลากร