ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้ความอนุเคราะห์สาธิตและให้บริการการใช้เครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร ในโครงงานวิทยาศาสตร์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นำโดย อาจารย์มีชัย ลัดดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนางสาวสายฝน สีกานนท์ นักวิทยาศาสตร์ประจำคณะฯ และศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้ความอนุเคราะห์สาธิตและให้บริการการใช้เครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร ในโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทดสอบประสิทธิภาพของสารเคลือบจากลิกนินในน้ำดำที่มีผลต่อความคงทนของเส้นกก ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง จำนวน 3 คน และครูที่ปรึกษา คือ ครูสราญ ยิ่งสุข และครูจรัญญา พรตภณาพร ครูที่ปรึกษาโครงงานฯ
******************************
🎯โรงเรียนใดสนใจจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาร่วมกับทางคณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือ
🎯ขอรับบริการวิชาการเกี่ยวกับโครงงานพิเศษร่วมกับคณาจารย์ หรือ
🎯ขอรับบริการวิชาการโครงการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องทางวิทยาศาสตร์
☎️ ติดต่อได้ที่งานวิชาการ ทางFB คณะ. ,อ.มีชัย ลัดดี 037-217 312 ต่อ 7920 คุณธีราพร ต่อ 7900 หรือ line: Go2AI@KMUTNB
125961614_3621868914545216_4158901542022459256_n

บูรณาการจัดทำแผนงานพัฒนา SME และ Startup

บูรณาการจัดทำแผนงานพัฒนา SME และ Startup วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะอุตสาหกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี และ อาจารย์สุกัญญา วงวาท เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมประชุมบูรณาการจัดทำแผนงานพัฒนา SME และ Startup ของเกษตรของ ธ.ก.ส. ร่วมกับเครือข่ายภายนอก เพื่อเสนอนโยบายและแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการสถาบันเกษตร ทั้งเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน OTOP ชุมชน ผู้ประกอบการ ทายาทเกษตรกร ประชาชนทั่วไป นักศึกษาและอื่นๆ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมรวยเพชร ชั้น 1 โรงแรมมารวย การ์เด้น # โดยภาคีเครือข่ายประกอบด้วย 1.กรมส่งเสริมการเกษตร 2.กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 4.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 5.สถาบนพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 6.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 7.สถาบันอาหาร 8.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 9.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 10.สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา…

😀😀ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในโครงการ Conovative Award 2020 by Thai Coconut Public Company Limited

😀😀ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในโครงการ Conovative Award 2020 by Thai Coconut Public Company Limited ในชื่อผลิตภัณฑ์ กระบวนการแปรรูปน้ำมะพร้าวก้อน
ที่ปรึกษา ผศ.ดร จันทิมา ภูงามเงิน และ อ.สุกัญญา วงวาท
รายชื่อทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในโครงการ Conovative Award 2020 by Thai Coconut Public Company Limited
125242589_3616038111794963_7097420231362297212_o

ความรู้ช่วง #นานาสาระ เรามานำเสนอ VDO ให้เพื่อนๆ ได้รับชมกัน มีทั้งหมด 5 ตอน เริ่มที่ EP7-1 การประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ที่เข้าพีธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร พบกับความรู้ช่วง #นานาสาระ เรามานำเสนอ VDO ให้เพื่อนๆ ได้รับชมกัน มีทั้งหมด 5 ตอน เริ่มที่ EP7-1 การประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. บรรยากาศ การถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3590843627647745 2. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ คุณพีรพัฒน์ ศิรวัฒนากุล ผู้จัดการฝ่ายเพิ่มผลผลิต บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด เข้ารับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี https://www.facebook.com/…/a.35934233…/3593423397389768/ 3.…

การฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 การฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ของบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี้มีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากรของคณะมาแสดงความยินดีด้วย

58

รูปภาพเพิ่มเติม

คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร ณ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP)

10 พ.ย. 2563 คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร ณ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) 🍹🍋 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ.ปทุมธานี โดยมี ดร. โศรดา วัลภา ผู้จัดการโรงงาน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายและนำชมโรงงาน เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำวิจัย และบริการวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหารระหว่างหน่วยงาน มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการต่อไป 🎯

124657729_3597079347024173_3809233187409366930_n

รูปภาพเพิ่มเติม