มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งผลการโอนเงินเยียวยาค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

(สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนยื่นคำร้องขอรับสิทธิ์ในระบบฯ ภายในวันที่ 31 สค 64) **ทั้งนี้กรณีที่นักศึกษารายใดยังไม่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่กำหนด ขอให้ท่านดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการผูกบัญชีพร้อมเพย์ หรือกรณีอื่นๆ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป **นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับทุนการศึกษาในแต่ละราย ทั้งนี้หากดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะเร่งดำเนินการโอนเงินให้กับนักศึกษาดังกล่าว ตามลำดับต่อ ไป Note: ค่าเทอมเหมาจ่าย ป.ตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร 19,000 บาท (คืนเงิน 50% = 9,500 บาท) –นักศึกษากลุ่มที่จ่ายเงินค่าเทอมเต็มจำนวนช่วงแรกก่อนเปิดเทอม จะได้รับเงินคืน 50% คือ 9,500 บาท – นักศึกษากลุ่มที่จ่ายค่าเทอม รอบหลังเปิดเทอม ได้ส่วนลดไปแล้ว 10% ของค่าเทอมเต็มจำนวน คือ จ่ายค่าเทอมเพียง 17,100 บาท (ลดไป 1,900 บาท) ดังนั้นรอบ 2 ของการคืนเงิน จะได้รับเงินคืนอีก 40% ของค่าเทอมเต็มจำนวน ซึ่งนักศึกษาจะได้เงินคืน 7,600 บาท #มจพใส่ใจห่วงใยพร้อมดูแลและขอส่งกำลังใจให้กับนศทุกคน…

#วิจัยสรรสร้าง #ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้โปรตีนร่วมกับพรีไบโอติกเพื่อเป็นสารห่อหุ้ม Lactobaciluus casei

#วิจัยสรรสร้าง #ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้โปรตีนร่วมกับพรีไบโอติกเพื่อเป็นสารห่อหุ้ม Lactobaciluus casei
ให้สามารถทนต่อสภาวะการเก็บรักษา งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ใน LWT- Food Science and Technology (Impact factor 4.952, Q1)
ผลงานวิจัยนี้เป็นของ รศ.ดร.วรรณทิชา เศวตบวร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
ซึ่งสามารถอ่านเรื่องเต็มได้ที่ https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.109578

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา(เฉพาะที่ได้รับทุนการศึกษา)

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา(เฉพาะที่ได้รับทุนการศึกษา)
ร่วมตอบแบบสำรวจด้วยนะครับ
จะใช้ Qr code หรือกดเข้าที่ ลิ้งค์ก็ได้
ขอบคุณครับ

นานาสาระTGIF Ep11-18 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 12 เรื่อง Drugs: Acetylcholinesterase (AChe) inh.

#นานาสาระTGIF Ep11-18 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 12 เรื่อง Drugs: Acetylcholinesterase (AChe) inh. โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. รวมคลิปวีดีโอกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง on-line โดยจัดขึ้นวันที่ 13,20,28 สิงหาคม 64 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4423320814400018 2. ประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ 12 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4426501387415294 3. สำหรับนักศึกษา ขั้นตอนการขอรับวัคซีนเข็มที่ 2 สำหรับที่ได้รับการฉีดเข็มที่ 1 จาก ศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19…

Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C), the virtual international conference on 1 – 2 September 2021.

Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C), the virtual international conference on 1 – 2 September 2021.
‍‍คณาจารย์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
1. ผศ. ดร. ปิยะรัชช์ กุลเมธี
2. รศ. ดร.รัชนี เจริญ
‍ นักศึกษาปริญญาโท
1. นายเดชาพล ชัยยะ
2. นางสาว พัชร์ชนก อภิวัฒนสิริ
‍‍‍‍‍ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ใน session: Innovative Sustainable Sciences (iSS) โดยผลงานทั้งหมดถูกเผยแพร่ใน E3S : Indexed by SCOPUS

มแนะแนวออนไลน์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพระสุทธิวงส์ จ.ปทุมธานี โดยผ่านโปรแกรม Google Meet

มื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ได้เข้าร่วมแนะแนวออนไลน์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพระสุทธิวงส์ จ.ปทุมธานี โดยผ่านโปรแกรม Google Meet
โดยได้มีการบรรยายถึงแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งแนะนำหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
—————–
ช่องทางติดต่อ AI
→ Fax : 037-217312

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-17 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 11 เรื่อง Drugs: Anti-hypercholesterolemic

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-17 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 11 เรื่อง Drugs: Anti-hypercholesterolemic โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ 🎯🌎 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 📌1. ✨ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ได้รับทุนเฉพาะกิจช่วยเหลือนักศึกษาระหว่างเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 1 …คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอส่งกำลังใจให้นักศึกษาทุกคนจ้า💗…ประกาศทุนรอบหน้าเจอกันใหม่นะ✏️ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4399514520113981 📌2. 📣มจพ. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายช่วยเหลือภาครัฐ ปีการศึกษา 2564 ✅ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 น. ถึง 31 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59.59 น. https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4405694532829313 📌3. ประกาศ…