#นานาสาระTGIF Ep12-11 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”

#นานาสาระTGIF Ep12-11 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 11 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. #คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ โควตาโรงเรียนเครือข่าย โควตาพื้นที่ สำหรับ ปวช. ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาคหกรรม หรือการจัดการอุตสาหกรรมหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โควตาพื้นที่ สำหรับ ม.6 สำเร็จการศึกษา ม.6 ที่ผ่านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต…

ประกาศ มจพ. เรื่อง นักศึกษา มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 40)

ประกาศ มจพ. เรื่อง นักศึกษา มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 40)
.
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 ว่ามีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 2 คน และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 คน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติการตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เรียบร้อยแล้ว
.
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565

กิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการ 1 หลักสูตร

วันที่ 6 มีนาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นำโดย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา และ ดร.โกศล น่วมบาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการ 1 หลักสูตร ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สาขาการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเขาไม้แก้ว จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มาร่วมเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในชุมชน ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรแนวใหม่ และสามารถนำไปสร้างรายได้แก่เกษตรกรได้ในอนาคตต่อไป ขอบคุณภาพบางส่วนจาก Facebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ******************************************************************* ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยประเภทของการให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ อาทิ การฝึกอบรม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การวิจัย (ภาคเอกชน) การให้คำแนะนำทางวิชาการ/ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ การทดสอบ…

ขอเชิญชวนร่วมกันโหวตผลงานที่ชื่นชอบ ในกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบ 20 ปี

ขอเชิญชวนร่วมกันโหวตผลงานที่ชื่นชอบ ในกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชิงเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล กติกา – ร่วมโหวตโดยการกด Like และ/หรือกด share ผลงานที่ชื่นชอบ โดย 1 Like = 1 คะแนน, 1 share = 2 คะแนน – เปิดให้โหวตผลงานที่ชื่นชอบได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มี.ค. 65 เวลา 16.00 น. (โหวตได้มากกว่า 1 ผลงาน) ร่วมโหวตผ่านช่องทาง Facebook page: สโมสร อุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี – การตัดสินโดยการนับคะแนนจากการโหวต (นับคะแนนเฉพาะการกด Like/share ภาพที่โพสต์บนเพจสโมสร คณะอุตสาหกรรมเกษตร…

ออกบริการวิชาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา อ.พัชรี คุณจันทร์สมบัติ และ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย
ได้ออกบริการวิชาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
ให้กับเกษตรกรในวิสาหกิจชุมชนชุมชนเกษตรกรอินทรีย์เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
*******************************************************************

นานาสาระTGIF Ep12-10 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”

#นานาสาระTGIF Ep12-10 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 10 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ขอเชิญชวนร่วมกันโหวตผลงานที่ชื่นชอบ ในกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชิงเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล https://www.facebook.com/media/set… 2. กิจกรรม ภาพถ่ายการใช้ชีวิตในช่วงเรียนออนไลน์ ของชาว IPD ไหนมาดูซิใครกินอะไร ใครใช้อะไรกันบ้าง เชิญร่วมโหวตภาพถ่ายโดนใจ…

เข้าร่วมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในโครงการสัมมนาวิชาชีพ “เส้นทางสู่อาชีพสายงานอาหารเเละโภชนาการเเละเเฟชั่นดีไซน์”

📌23 กุมภาพันธ์ 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
🎯นำโดย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและกิจการพิเศษ ได้เข้าร่วมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในโครงการสัมมนาวิชาชีพ “เส้นทางสู่อาชีพสายงานอาหารเเละโภชนาการเเละเเฟชั่นดีไซน์”
🚩(ภายใต้โครงการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสรรถนะและคุณลักษณะตามความต้องการของสถานประกอบการและการมีงานทำ)
🚩ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ศรีวิชัย และ อาจารย์พัชรี คุณจันทร์สมบัติ เป็นวิทยากรเข้าร่วมบรรยายในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
โดยการบรรยายในครั้งนี้จะทำให้นักเรียนในระดับอาชีวศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เกิดความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนการสอน
และหลักสูตรที่เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 90 คน

“โครงการอบรมการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2565 แบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 และ”โครงการอบรมรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ การจัดการสอนอย่างมีประสิทธิภาพในยุค New Normal”

📌24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
🎯นำโดย ดร.พัชรี ปราศจาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ได้เป็นประธานเปิดโครงการ
🚩“โครงการอบรมการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2565 แบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 และ”โครงการอบรมรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ การจัดการสอนอย่างมีประสิทธิภาพในยุค New Normal”
ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจำนวน 2 ท่านคือ คุณธีราพร เครืออรุณรัตน์ นักวิชาการฝ่ายวิชาการ และดร.ดารัตน์ เดชอำไพ อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
มาร่วมบรรยายและจัดกิจกรรมในโครงการ ซึ่งกิจกรรมทั้งสองโครงการจะทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพการสอนของครูเครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในยุคโควิด 19
ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 15 คน