ช่วง #นานาสาระTGIF มานำเสนอเพื่อนๆ EP6-6 วิธีการทำแห้ง แบบฟลูอิดไดซ์เบด

ช่วงนี้พายุเข้า ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ พบกับความรู้ช่วง #นานาสาระTGIF มานำเสนอเพื่อนๆ EP6-6 วิธีการทำแห้ง แบบฟลูอิดไดซ์เบด บรรยายโดย บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจ ให้พี่แตงโม พี่ป่าน พี่เนย และพี่แอม ในการแข่งขันประกวดผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวและอนุพันธ์มะพร้าว ในโครงการ Conovative Award 2020 by Thai Coconut Public Company Limited https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3487189121346530 2. วันที่ 2 ตุลาคม 2563 กิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อการมุ่งสู่การเป็นนักนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและโภชนาการ การจัดการด้านอาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 5 https://www.facebook.com/media/set/… 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุนการศึกษาเงินพัฒนาวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3493977747334334 4.…

กิจกรรม STEM ed. On Tour ครั้งที่ 6 ที่โรงเรียนเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

กิจกรรม STEM ed. On Tour ครั้งที่ 6 ที่โรงเรียนเสาไห้ จังหวัดสระบุรี วันที่ 9 ตุลาคม 2563 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี นำโดย อ.ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย, อ.พัชรี คุณจันทร์สมบัติ, อาจารย์มีชัย ลัดดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณทิชา เศวตบวร และนักศึกษา ได้ออกให้ความรู้ภายใต้โครงการ “จุดประกายความคิดสู่การเป็นนักนวัตกรด้านอุตสาหกรรมเกษตรในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบสะเต็มศึกษา”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องด้านสะเต็มศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เพื่อพัฒนาและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร พืชสมุนไพร และเครื่องสำอาง ภายใต้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนภายในคณะให้เป็นที่รู้จักแก่คุณครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการต้อบรับอย่างดีจากโรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกุล” อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ****************************** โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย รับสมัคร 11 ก.ย.-14 ธ.ค. 2563 โครงการโควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) รับสมัคร 11 ก.ย.-14 ธ.ค.…

โครงการ“ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมอาหาร”

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 งานวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัด โครงการ“ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมอาหาร” โดยโครงการนี้ถือเป็นโครงการบริการวิชาการที่มุ่งจะสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 จ.ฉะเชิงเทรา รวมทั้งสร้างการรับรู้ถึงการจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมเกษตรให้กับนักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับด้านการแปรรูปอาหาร
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือการแปรรูป เครื่องมือการวิเคราะห์คุณภาพ และศักยภาพของบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรแก่โรงเรียน
3. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาทางวิชาการระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตรและโรงเรียน
120731450_3496988397033269_7977130518840190664_o

กิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อการมุ่งสู่การเป็นนักนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและโภชนาการ การจัดการด้านอาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 5

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 กิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อการมุ่งสู่การเป็นนักนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและโภชนาการ การจัดการด้านอาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 5 รอบที่ 2 ณ โรงเรียนปราจีนกัลยานี จังหวัดปราจีนบุรีได้จัดเสร็จสิ้นแล้ว ขอบใจน้องๆทุกคนที่มาร่วมกิจกรรม อย่าลืมมาสมัครเรียนที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรด้วยกันนะ โควตาสะเต็มศึกษา รับสมัคร TCAS รอบที่1 ระหว่างวันที่ 11 กันยายน-14 ธันวาคมนั้ครับ

120705235_3493455434053232_3191812483708253362_o

รูปภาพเพิ่มเติม

โครงการ Conovative Award 2020 by Thai Coconut Public Company Limited

ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจ ให้พี่แตงโม พี่ป่าน พี่เนย และพี่แอม ในการแข่งขันประกวดผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวและอนุพันธ์มะพร้าว ในโครงการ Conovative Award 2020 by Thai Coconut Public Company Limited ผลิตภัณฑ์: น้ำมะพร้าวก้อน ทีม: Image_AI สมาชิก:น.ส. นิรุชา บุญเทศ FSN น.ส. พนิดา แท่นเครือ FSN น.ส.อุดมพร เทพทอง FSN น.ส.ธนาภรณ์ ด้วงสวัสดิ์ IPD ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.จันทิมา ภูงามเงิน และ อ.สุกัญญา วงวาท รอลุ้นประกาศผลเข้าไปนำเสนอผลงานประกาศวันที่5 พ.ย. 63 นี้ ดังนั้นวันที่ 2 ต.ค.63 ที่ผ่านมา ทีมประกวด และคณาจารย์คณะฯ และตัวแทน รับมอบของที่ระลึกจากบริษัทไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเป็นหนึ่งในทีมประกวดที่ส่งผลงานเร็วที่สุด…

#นานาสาระTGIF มานำเสนอเพื่อนๆ EP6-5 เรื่องวิธีการทำแห้ง แบบพ่นฝอย

สวัสดีทุกวันศุกร์ พร้อมกับนำความรู้ช่วง #นานาสาระTGIF มานำเสนอเพื่อนๆ EP6-5 เรื่องวิธีการทำแห้ง แบบพ่นฝอย บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก คณะอุตสาหกรรมเกษตร https://youtu.be/OvNVlR6v2qs ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี’64 (TCAS 64) รอบที่ 1 (Portfolio) https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3463660557032720 2. ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมรายใหม่ และรายเก่าเปลี่ยนระดับ ปีการศึกษา 2563 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3462951367103639 3. งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี https://www.facebook.com/media/set/… 4. งาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2020-The Hybrid Edition https://www.facebook.com/media/set/… 5. ประกาศ นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร สามารถเข้าประเมินการสอนอาจารย์ประจำภาคการศึกษา 1/2563 ได้ตั้งแต่วันนี้…

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี ในงาน ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มอบของที่ระลึก ถ่ายภาพร่วมกับผู้เกษียณ และผู้แทนเกษียณได้กล่าวแสดงความรู้สึก ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 มจพ.

S__44130341