เยี่ยมชมสถานประกอบการ บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด จ. ปราจีนบุรี

คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ นำนักศึกษาปริญญาโท เยี่ยมชมสถานประกอบการ เพื่อเกิดการบูรณาการความรู้ ประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง 🕹📍📌ณ บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด จ. ปราจีนบุรี 📘📊📉ในการเรียนการสอนรายวิชา “การวางแผนการผลิต และการควบคุมวัสดุคงคลังสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร”
พร้อมกันนี้ทางคณะ ได้ประชาสัมพันธ์ แนะนำหลักสูตรเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัท
🙏🙏🙏ขอบพระคุณทางบริษัทที่ให้การต้อนรับ และถ่ายทอดความรู้ในการทำงานได้เป็นอย่างดียิ่ง
……………………………………………….
📌ช่องทางติดต่อ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท
→ Website : www.agro.kmutnb.ac.th
→ Facebook : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
122115378_3543370292395079_6584117292021058126_o

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มาประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาให้กับน้องๆ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มาประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาให้กับน้องๆ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี
1.โครงการทุนอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ
2. โครงการ”ทุนส่งน้องเรียนจบ”
3. โครงการ”ทุนอาเซียนพลัสวัน”ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
122115375_3542901945775247_8787529952913266755_o

งาน Education Expo 2020 ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ รังสิต จ.ปทุมธานี

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีคณะต่างๆ ทั้ง 3 วิทยาเขต ได้แก่ มจพ.กรุงเทพฯ มจพ.ปราจีนบุรี และ มจพ.ระยอง ได้เข้าร่วมงาน Education Expo 2020 ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ รังสิต จ.ปทุมธานี ******************************** TCAS 1 # คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย รับสมัคร 11 ก.ย.-14 ธ.ค. 2563 โครงการโควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) รับสมัคร 11 ก.ย.-14 ธ.ค. 2563 โควตาเรียนดี รับสมัคร 1 ต.ค. -14 ธ.ค. 2563 Portfolio รับสมัคร 1 ต.ค. -14…

พี่แอม (ธนาภรณ์ ด้วงสวัสดิ์) นักศึกษา IPD ชั้นปีที่ 4 ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ่านการคัดเลือกและเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าโครงการ Leadership Development Program

เมื่อวันที่16-18 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา พี่แอม (ธนาภรณ์ ด้วงสวัสดิ์) นักศึกษา IPD ชั้นปีที่ 4 ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ่านการคัดเลือกและเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าโครงการ Leadership Development Program รุ่นที่ 53 ซึ่งจัดและสนับสนุนโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ณ THE PINE RESORT จ.ปทุมธานี ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่รวบรวมตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไว้ถึง 50 คน เป็นโครงการที่สร้างเครือข่ายของผู้นำให้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แล้วยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมายที่เสริมสร้าง กระตุ้นแนวคิดในการเป็นผู้นำ และแนวคิดในการดำเนินชีวิตไว้มากมาย ไปชมภาพกิจกรรมต่างๆ ที่พี่แอมเก็บภาพมาฝากกันเลยครับ

121655704_3537891846276257_6340324726965369282_o

รูปภาพเพิ่มเติม

STEM Ed. on Tour ครั้งที่ 8 @โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา

STEM Ed. on Tour ครั้งที่ 8 @โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี นำโดย อ.ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย, อ.พัชรี คุณจันทร์สมบัติ, อาจารย์มีชัย ลัดดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีเวียง ฤทธิศักดิ์, อาจารย์ ดร.วิเชียร ศรีวิชัย และนักศึกษา ได้ออกให้ความรู้ภายใต้โครงการ “จุดประกายความคิดสู่การเป็นนักนวัตกรด้านอุตสาหกรรมเกษตรในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบสะเต็มศึกษา”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องด้านสะเต็มศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เพื่อพัฒนาและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร พืชสมุนไพร และเครื่องสำอาง ภายใต้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนภายในคณะให้เป็นที่รู้จักแก่คุณครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการต้อบรับอย่างดีจากโรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา ****************************** โรงเรียนใดสนใจจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาร่วมกับทางคณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือ ขอรับบริการวิชาการเกี่ยวกับโครงงานพิเศษร่วมกับคณาจารย์ หรือ ขอรับบริการวิชาการโครงการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องทางวิทยาศาสตร์ ติดต่อได้ที่งานวิชาการ ทาง FACEBOOK…

#นานาสาระTGIF มานำเสนอเพื่อนๆ EP6-7 วิธีการทำแห้ง แบบลูกกลิ้ง บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน

ฝนยังตกทุกวัน ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ พบกับความรู้ช่วง #นานาสาระTGIF มานำเสนอเพื่อนๆ EP6-7 วิธีการทำแห้ง แบบลูกกลิ้ง บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปรับปรุงบรรยากาศคณะฯ ห้องเรียนบรรยาย ห้องปฏิบัติการต่างๆ ระบบไฟ เพื่อน้องๆ นักศึกษา และต้อนรับเฟรชชี่ ปีหน้า มีอะไรใหม่ๆ บ้าง มาชมกันครับ https://www.facebook.com/aikmutnb/videos/910496666145490/ 2. ผศ.ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหาร เครื่องสำอาง และเยี่ยมชมหน่วยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร https://www.facebook.com/media/set/… 3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการสาธิตการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง https://www.facebook.com/media/set/… 4. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ…

กิจกรรม STEM ed. On Tour ครั้งที่ 7 ที่โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

กิจกรรม STEM ed. On Tour ครั้งที่ 7 ที่โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี นำโดย อ.ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย, อ.พัชรี คุณจันทร์สมบัติ,อาจารย์นาฏกาญจน์ จักรานุวัฒน์ และนักศึกษา ได้ออกให้ความรู้ภายใต้โครงการ “จุดประกายความคิดสู่การเป็นนักนวัตกรด้านอุตสาหกรรมเกษตรในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบสะเต็มศึกษา”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องด้านสะเต็มศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เพื่อพัฒนาและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร พืชสมุนไพร และเครื่องสำอาง ภายใต้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนภายในคณะให้เป็นที่รู้จักแก่คุณครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการต้อบรับอย่างดีจากโรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ****************************** โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย รับสมัคร 11 ก.ย.-14 ธ.ค. 2563 โครงการโควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) รับสมัคร 11 ก.ย.-14 ธ.ค. 2563 โควตาเรียนดี รับสมัคร 1 ต.ค.…

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราช

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ของ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราช โดยมี ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ประกาศราชสดุดีเทิดพระเกียรติคุณ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราช มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

121311796_3526528424079266_5393211431879479928_o

รูปภาพเพิ่มเติม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการสาธิตการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นำโดย อาจารย์มีชัย ลัดดี, อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย, อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการสาธิตการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง จำนวน 9 คน และครูที่ปรึกษา คือ นางสาวนพมาศ ทองศิริ เป็นผู้ประสานงาน เพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง ทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ 1. โครงงานสารชีวภาพ TEM บำบัดน้ำเสีย 2. โครงงาน ยาสีฟันจากกรดมาลิกในมะขามป้อม 3. โครงงาน สารยูจีนอล จากกะเพราที่ยับยั้งการเติมโตของเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก

121580535_2780521672272166_6231768659422896561_n

รูปภาพเพิ่มเติม

เยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสมุนไพร

ผศ.ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสมุนไพร  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหาร เครื่องสำอาง  และเยี่ยมชมหน่วยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

121432580_3521805967884845_7446456562049818610_o