กิจกรรมอบรมครูแนะแนว ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 กันยายน. 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี
ประกอบด้วยคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาตร์
และคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
เข้าร่วมจัดบูทแนะแนวใน
กิจกรรมอบรมครูแนะแนว
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
118821376_1291314637876898_8644404609685412628_n

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนัญญา พันธ์สุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ

📢 ประกาศผลแล้วจ้า❗ 🎉 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนัญญา พันธ์สุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ในประเภทโครงการ/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาประเภทนานาชาติดีเด่น ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ภายใต้การควบคุมดูแลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และขอขอบคุณทีมงานสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการร่วมสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ โดยนางสาวธนัญญา พันธ์สุวรรณ จะเป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมการประกวดผลงานสหกิจศึกษาในระดับประเทศต่อไป ร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับพี่คนเก่งของเรา 📌

119008084_594764751203381_232257809993345855_n

รูปภาพเพิ่มเติม

การรับรองมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จ. ปราจีนบุรี

วันที่ 8 กันยายน 2563 คณบดีและผู้แทนศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี ร่วมเป็นประธานการรับรองมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จ. ปราจีนบุรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งนำไปสู่อาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางด้านอาหาร และความยั่งยืนของประเทศ
⛳️ทั้งนี้ #ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร (ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการฝึกอบรม การวิเคราะห์ ทดสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปอาหาร แก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์) ได้รับโจทย์เกี่ยวกับการบริการวิชาการวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิตการเกษตร เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพและโอกาสของเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงให้สามารถยื่นขอรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค
⛳️นอกจากนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความต้องการของเกษตรกรเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร ซึ่งคณะจะได้นำมา matching กับงานวิจัยของคณาจารย์ที่มีอยู่ หรือเป็นการสร้างโจทย์วิจัยใหม่ให้กับนักศึกษาทำโครงงานพิเศษต่อไป #งานวิจัยจะลงจากหิ้ง #เด็กอกคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น
🎯ติดตามการให้บริการของศูนย์วิจัยอุตสากรรมเกษตรได้ที่ 👇
🎯 ติดตามข้อมูลสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน ปราจีนบุรี ได้ที่👇

#นานาสาระTGIF Ep6

😆😆😆วันหยุดแต่เราไม่หยุดที่เสนอสาระดีๆ #นานาสาระTGIF Ep6 วันนี้เสนอตอนวิชา เทคโนโลยีการทำแห้งอาหาร มีทั้งหมด 10 ตอน นำเสนอตอนแรกเป็น EP6-1 ตอนบทนำและความจำเป็นของการทำแห้งผลิตผลทางการเกษตร บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ 🎯 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 📌1. การขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2563 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3375302079201902 📌2. บรรยากาศการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 https://www.facebook.com/media/set/… 📌3. 🎉ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้พี่ๆ #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทน 1 ใน 6 ทีมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไปนำเสนอผลงาน ในการแข่งขัน Startup Prototype Showcases of the Entrepreneurial University รอบ Demo Day 2020 ณ True Digital Park 🎉 https://www.facebook.com/media/set/… 📌4. ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอสัมมนาหัวข้อ “Effect of…

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนางานวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย เกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม และมีความปลอดภัย วันที่ 3 กันยายน 2563 ณ งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ อิมเพค เมืองทองธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร, อาจารย์มีชัย ลัดดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา, อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร, นายเชษฐา สุขประเสริฐ ประธานสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย, ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ นายกสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย, นายสรวิศ น้ำค้าง เลขาธิการสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย และ นายนัธทวัฒน์ เชาว์ธนทรัพย์ เลขาธิการสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม

118620467_3394316467300463_4057670969239840220_o

การบรรยายพิเศษ แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom ในหัวเรื่อง “Moisture Sorption Isotherm”

การบรรยายพิเศษ แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom ในหัวเรื่อง “Moisture Sorption Isotherm” ส่วนหนึ่งของวิชา KAFT458 : Shelf life studies of food product โดย ผศ.ดร.รัชนี เจริญ อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จำนวน 32 คน ในวันที่ 2 และ 23 กันยายน 63 เวลา 9-12 น. ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่ https://bit.ly/35lRPpc วิชา KAFT458 : Shelf life studies of food product https://youtu.be/hc6MafQpz4I #ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://agro.kmutnb.ac.th/…

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep5-5

#นานาสาระTGIF Ep5-5 วันนี้เสนอตอน #สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ FSN ซึ่งจะมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา อาจารย์ประจำภาค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) :แนะนำการเรียนการสอนของสาขาวิชา ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ประธานกรรมการบริหารศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต (Col-DEM) https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3372403646158412 1. เปิดอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย (เบื้องต้น) ฟรี !!! วันที่ 16 กันยายน 2563…

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี เยี่ยมชม และมอบนโยบายการบริหารงาน ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ประธานกรรมการบริหารศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต (Col-DEM)
🎯เยี่ยมชม และมอบนโยบายการบริหารงาน ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์วิจัยเกษตรแปรรูป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
118283611_3372402436158533_1819260355366829132_o