ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับทุนสนับสนุนการสร้างผลงานต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564

👏👏คนเก่งของเรา 👏👏
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับทุนสนับสนุนการสร้างผลงานต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564
✌️✌️ช่วยกันส่งแรงใจ เป็นกำลังใจให้กับน้องๆ สร้างสรรค์ผลงานในการแข่งขันต่อไปด้วยนะคร๊าาาาาา 🏆🏆

โครงการบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนแลัมาตรฐานสากล

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. -17.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนแลัมาตรฐานสากล โดยมีอาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดงาน
กิจกรรมนี้ จัดให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร และผู้สนใจเข้าร่วม เพื่อให้มีความรู้ทักษะการอ่าน และการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ มีการแบ่งกลุ่มฝึกทำข้อสอบทักษะการอ่าน ทักษะการฟังภาษาอังกฤษอีกด้วย
ณ ห้องประชุม 216 อาคารบริหาร มจพ. ปราจีนบุรี

EP9-3 เรื่อง #สารพฤกษเคมี การตรวจสอบกลุ่มสารสำคัญ และฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัด

#นานาสาระTGIF โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ EP9-3 เรื่อง #สารพฤกษเคมี การตรวจสอบกลุ่มสารสำคัญ และฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัด ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว โดย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ …ไปรับชมกันครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ รอบ TCAS 1 ประจำปีการศึกษา 2564 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3915480535184051 2. โครงการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3917833574948747 3. บริจาค รถยนต์(รถตู้)ยี่ห้อ โตโยต้า จำนวน 1 คัน ให้กับ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3918224714909633 ——————————————– VDO สารพฤกษเคมี การตรวจสอบกลุ่มสารสำคัญ และฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัด ได้ที่…

นานาสาระTGIF EP9-2

#นานาสาระTGIF โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ EP9-2 วันนี้นำเสนอ เรื่อง #สารพฤกษเคมี การตรวจสอบกลุ่มสารสำคัญ และฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัด โดย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ …ไปรับชมกันครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ยินดีกับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับทุนสนับสนุนการสร้างผลงานต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3892973810768057 2. บรรยากาศ การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3894833977248707 3. ขอขอบคุณ คุณวัชรินทร์ เชื้อปรางค์ ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร และห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เจ. เคมีคอล ที่ได้มอบ แอลกอฮอล์ ที่มีความเข้มข้น 75% ให้กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3897610006971104 4. ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ฉบับที่ 7…

📣Ep.6 ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าร่วม COCEAM2021📣

… สวัสดีวันศุกร์ค่ะทุกท่าน เป็นอย่างไรกันบ้างคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา หลายคนอาจจะรู้สึกว่าอากาศร้อนขึ้นกว่าเดิมใช่มั้ยคะ … ก็เป็นเพราะตอนนี้ประเทศไทยเราได้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 27 กพ 2564 ที่ผ่านมานั้นเองค่ะ … ถีงแม้อากาศจะร้อน แต่งานวิจัยเราไม่ร้อนเหมือนอากาศแน่นอนใช่มั้ยคะ … วันนี้แอดมินเลยมีขั้นตอนการส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ COCEAM 2021 มาฝากทุกท่านกันค่ะ จะเป็นยังไงนั้น ตามแอดมินมาเล๊ยยย … #ขั้นตอนการส่งCOCEAM2021 1.ผู้ส่งผลงานเลือกรูปแบบการนำเสนอผลงาน ซึ่งมี 2 รูปแบบ ดังนี้ – การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า – การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 2. เอกสารผลงานที่ต้องส่งเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา มี 2 รูปแบบ ดังนี้ – Book of abstract ทุกผลงานที่นำเสนอจะถูกรวบรวมไว้ใน Book of abstract โดยเอกสารที่ต้องส่งประกอบด้วย บทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่กำหนด – Proceeding สำหรับผู้ที่ประสงค์จะส่งผลงานเพื่อรวบรวมไว้ใน Proceeding เอกสารที่ต้องส่งประกอบด้วย บทความฉบับเต็มภาษาไทยตามรูปแบบที่กำหนด…

คณะอุตสาหกรรมเกษตร หารือเตรียมความพร้อมการทำ MOU ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดี อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ อาจารย์นาฏกาญจน์ จักรานุวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการ และอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (Industrial Promotion Center Region 9) นางสาวสุดารัตน์ เขียวชะอุ่มงาม นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ ว่าที่ ร.ต.ศุภวิชญ์ ขัติกุล นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ และนางสาวกรองทอง ตั้งสิทธิ นักวิชาการอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่งานศูนย์ ITC และอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้องประชุมบัวชมพู 209 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ.ปราจีนบุรี เพื่อพูดคุยหารือเตรียมความพร้อมการทำ MOU ร่วมกัน พร้อมเยี่ยมชมสถานที่อีกด้วย

รูปภาพเพิ่มเติม

ขอขอบคุณ คุณวัชรินทร์ เชื้อปรางค์ ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร และห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เจ. เคมีคอล

ที่ได้มอบ แอลกอฮอล์ ที่มีความเข้มข้น 75% ให้กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อนำไปใช้ และป้องกัน COVID-19 ให้กับบุคลากร และนักศึกษาของคณะต่อไป