เนื่องด้วยศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 กำหนดรอบการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 (AZ) รอบสุดท้าย โดยกำหนดฉีดในเดือนตุลาคม 2564 (ยังไม่ระบุวันที่)

📣📣 ประชาสัมพันธ์ 📣📣
เนื่องด้วยศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19
กำหนดรอบการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 (AZ) รอบสุดท้าย
โดยกำหนดฉีดในเดือนตุลาคม 2564 (ยังไม่ระบุวันที่)
📌📌 สำหรับนักศึกษา มจพ. ที่ลงทะเบียน
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 (อายุ 18 ปีขึ้นไป)
และได้ยืนยันการจองวัคซีนไว้ ถ้าสะดวกเข้ารับวัคซีน
เข็มที่ 1 ในเดือนตุลาคม 2564 ขอให้นักศึกษาเข้ามา
กดปุ่ม “สะดวกรับวัคซีนเดือนตุลาคม” ได้ที่
ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.
(ทั้งนี้เพื่อให้การฉีดวัคซีนได้ครบตามจำนวนการจัดสรรวัคซีนให้กับมหาวิทยาลัย และรักษาสิทธิ์ให้นักศึกษา
ที่ลงทะเบียนไว้ “งดการเลื่อนและยกเลิกการเข้ารับการฉีดวัคซีน” ถ้านักศึกษาไม่เข้ารับตามกำหนดถือว่านักศึกษา “สละสิทธิ์” การเข้ารับวัคซีนกับมหาวิทยาลัย)#มจพ #KMUTNB

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-22 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 16 เรื่อง Cosmetics: antioxidant

#นานาสาระTGIF Ep11-22 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 16 เรื่อง Cosmetics: antioxidant . โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ร้านค้าเปิดกระป๋องเปิดรับ pre-order เสื้อยืด Agro industry สุดชิคแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4509147765817322 2. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564 (5,000.00 บาท) https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4515387631860002 3. เรียน คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครูแนะแนว ผู้ใช้บัณฑิต…

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษา มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 27)

ด้วยมีนักศึกษาในสังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 คน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติการตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ. ปราจีนบุรี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

📌30 กันยายน 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ
📌ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยมีแขกรับเชิญพิเศษคือ
📌คุณฉัตรชัย วงศ์มานะโรจน์ศรี (พี่กัส) ประธานกรรมการบริษัท ภูตะวัน รุ่นพี่หลักสูตนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) รุ่น AI02/APD01…
📌บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เป็นกันเอง พร้อมกับได้รับสาระความรูู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และมุมมองการทำธุรกิจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
สามารถติดตามย้อนหลังได้ที่

บัณฑิตวิทยาลัย เชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกรอกใบสมัครเพื่อพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เป็นจำนวนเงินคนละไม่เกิน 5,000 บาท

บัณฑิตวิทยาลัย
เชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกรอกใบสมัครเพื่อพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เป็นจำนวนเงินคนละไม่เกิน 5,000 บาท
กรอกใบสมัครได้ ตั้งแต่ 1 – 15 ตุลาคม 2564
การพิจารณาเงื่อนไขขอรับสิทธิ์
เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
Linkใบสมัคร : https://forms.gle/rs9fFWekUQjSf5Xy8

#นานาสาระTGIF Ep11-21 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 14 เรื่อง Cosmetics: anti-inflammatory

โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. Grand opening เปิดตัวแล้ววันนี้กับ “กระป๋อง AI” สติ๊กเกอร์ไลน์สุดน่ารักของคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีน้องกระป๋องAIมาพร้อมกับคำพูดคิ้วท์ๆ น่ารักนุบนิบหัวใจขนาดนี้ ไม่มีไม่ได้แล้วววว https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4486015994797166 2. ออกอ-Story46-on-Tour..Ep.1 พาเที่ยวเขาใหญ่หน้าฤดูฝน…. https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4488213944577371 3. พบกับการสัมภาษณ์พิเศษ “พี่กัส” ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร AI02/APD01 ในฐานะ CEO Phutawan Herb and Cosmetic Co.,Ltd. https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4491619020903530 4. คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://admission.kmutnb.ac.th/download 6. แจ้งทราบกำหนดการวันสำคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564 (อ้างอิงจากปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564…

ขอเสนองานวิจัยที่มีประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์หน่อไม้กระป๋อง

ชื่อเรื่องของงานวิจัยนี้คือ Inhibition of xanthine oxidase and uric acid in canned bamboo shoot by Yanang juice ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Agricultural Technology ของ ผศ.ดร. จันทิมา ภูงามเงิน อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี สามารถอ่านเรื่องเต็มได้ที่ http://www.ijat-aatsea.com/…/21_IJAT_17(1)_2021… ถ้าสนใจอยากทำวิจัยทางวิชาการติดต่อศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ ปราจีนบุรี ได้ครับ

#นานาสาระTGIF Ep11-20 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 14 เรื่อง Cosmetics: acne, spots and pimples

โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. รายการ ออกอstory46 ย้อนหลังได้ที่นี้: Ep1. พี่อยากเล่าให้น้องฟัง https://www.facebook.com/aikmutnb/videos/1915799151925326/ 2. ประกาศ มจพ. เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ 13 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4470134189718680 3. ประกาศ!!! นศ.ที่จบในปีการศึกษา 2563 . 1.ตรวจสอบสถานะในตรวจสอบจบ ลิ้งค์นี้ http://202.28.17.14/stdcheck ถ้าขึ้นเทอมที่สำเร็จการศึกษาแล้ว นศ.สามารถดำเนินการขอเอกสารการศึกษาได้เลย (ถ้านศ.คาดว่าจะจบ แต่เทอมจบยังไม่ขึ้น ให้รอก่อนนะคะ ฝ่ายประมวลผลกำลังทำงานอย่างเร่งรีบที่สุดค่ะ ) . 2.นศ.ที่จบแล้ว สามารถยื่นขอเอกสารได้ตามช่องทางนี้ http://e-service.acdserv.kmutnb.ac.th/regReqDoc/login/ .. เอกสารที่ขอได้ในช่วงเวลานี้คือ ทรานสคริปต์สำเร็จการศึกษา (ฉบับเฉพาะกิจ)…

#วิจัยสรรสร้าง #ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ขอเสนองานวิจัยที่น่าสนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเกี่ยวกับกระท้อน

ซึ่งผลงานนี้มีชื่อเรื่องว่า Sorption isotherm study of preserved wild manosteen (Kra-thon yhee) with replacing humectants ของ รศ.ดร.รัชนี เจริญ
ซึ่งตีพิมพ์ใน International Food Research Journal อยู่ในฐานข้อมูล scopus และ ISI ซึ่งสามารถอ่านเรื่องเต็มได้ที่ http://www.ifrj.upm.edu.my/25%20(03)%202018/(51).pdf