🎉🎉ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2563🎉🎉

🎯คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี 🎉🎉ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2563🎉🎉
🚩ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน สายวิชาการ ได้แก่ อาจารย์พัชรี คุณจันทร์สมบัติ สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
📍ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน สายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ นางสายสุฎา งามวาจา สังกัด สำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
📍ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.กรุงเทพ

นานาสาระTGIF Ep12-7 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

#นานาสาระTGIF Ep12-7 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 7 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. โครงการโรงเรียนเครือข่าย รับสมัคร 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4954906787908082 2. โควตาพื้นที่ รับสมัคร 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัคร ปวช https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4957708074294620 รับสมัคร ม.6 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4960980290634065 ——————————————– Ep12-7 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข…

#นานาสาระTGIF Ep12-6 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”

#นานาสาระTGIF Ep12-6 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 6 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. Say hi… IPD เปิดเทอมใหม่ ชอบมุมไหนของคณะ แวะมารีวิวภาควิชา #นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับเนื้อหาที่สอนEP2 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4917839058281522 2. ตามมาชมบรรยากาศการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรในเทอมนี้กัน…เรายังคงเข้มข้นกับการเรียนภาคปฏิบัตินะ.. https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4939043026161125 3. VDO การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ “กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ เนเจอร์ไลฟ์เฮิร์บ” https://www.facebook.com/aikmutnb/videos/473193737738742 4. เก็บบรรยากาศมาฝากกับการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ในรูปแบบออนไลน์ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4939679559430805 ——————————————–…

งาน “STEM Education & Innovation” ณ โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี

🎯24 มกราคม 2565 ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย และ ผศ.ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา
ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานโครงการนวัตกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในงาน “STEM Education & Innovation” ณ โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการแสดงผลงานการต่อยอดการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานนวัตกรรมของนักเรียนให้สอดคลัองกับสถานการณ์และการแปลงแปลงของนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน🎉🎉

รายงานผลการวิจัยและสรุปปิดโครงการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative and Technology Assistance program : ITAP)

🎯เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09:00-10.30 น.
นักวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย รศ.ดร. รัชนี เจริญ (หัวหน้าโครงการ) และ ผศ.ดร. เทพกัญญา หาญศีลวัตร (ผู้ร่วมโครงการ)
รายงานผลการวิจัยและสรุปปิดโครงการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative and Technology Assistance program : ITAP) เรื่อง”การศึกษาการใช้สารทดแทนความหวานและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ผงชงดื่มโปรตีนสูงเสริมฟักทอง”
ซึ่งเป็นโปรแรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ (สวทช. มจพ. มก.) และผู้ประกอบการ จากบริษัทมา-จัสมิน จำกัด (โดยคุณกมลวัลย์ ขจรกุลวณิชย์) และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) โดยจัดในรูปแบบออนไลน์

#นานาสาระTGIF Ep12-5 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 5 เรื่อง อยากเล่าก่อนเข้าเรียน

#นานาสาระTGIF Ep12-5 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 5 เรื่อง อยากเล่าก่อนเข้าเรียน โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ “กว่าจะมาเป็นผลิตภัณณฑ์ เนเจอร์ไลฟ์เฮิร์บ” โดยคุณโรฒวศิน รัตนะเสาวคนธ์ Owner&Founder บริษัท เนเจอร์ไลฟ์เฮิร์บ จำกัด https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4906941739371254 2. ทดสอบสภาพผิวกันหน่อย ยังอ่อนวัยอยู่ไหมนะ สาวๆคนไหนมั่นใจว่าผิวดีแวะมาเชคความสวยกันได้ที่ภาค IPD นะจ๊ะ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4908505175881577 #นานาสาระTGIF #AgroIndustryKMUTNB #ช่วงนานาสาระ #อก_มจพ ——————————————–…

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep12-4 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 4

#นานาสาระTGIF Ep12-4 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 4 เรื่อง สิ่งที่ควรมีติดตัว เพื่อความก้าวหน้า และมีความสุขกับงาน โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. Say hi… IPD เปิดเทอมใหม่ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4870387289693366 2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครทุนการศึกษา https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4873290129403082 2. TCAS65 รอบ2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ว.ปราจีนบุรี) เปิดรับสมัคร https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4876025749129520 ——————————————– Ep12-4 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข…