📒Grand Opening AI space! คณะอุตสาหกรรมเกษตรเปิดพื้นที่บริเวณชั้น 1 หน้าลิฟท์🖍

📒Grand Opening AI space! คณะอุตสาหกรรมเกษตรเปิดพื้นที่บริเวณชั้น 1 หน้าลิฟท์🖍สำหรับให้นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้พื้นที่พักผ่อน หรือยกแล็ปท็อปมานั่งทำงานแบบสบายๆ มี WIFI และช่องต่อสาย LAN ในบรรยากาศแบบชิวๆ #ก้าวสู่ปีที่ 20 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.🌈✨

งานทำบุญคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565

🎯วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
📍ได้จัดงานทำบุญคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสคณะครบรอบการก่อตั้ง 19 ปี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
📌ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
จัดตามมาตรการป้องกัน COVID 19

ONCE Thailand จัดกิจกรรมห้องเรียนจำลองคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2

🎯13 กุมภาพันธ์ 2565 งานแนะแนวและรับสมัครนักศึกษา ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
📌ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน ONCE Thailand จัดกิจกรรมห้องเรียนจำลองคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะ
📌และยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าใจในรูปแบบการเรียนแต่ละหลักสูตร บรรยากาศภายในคณะ
📍การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ ตลอดจนทุนการศึกษาที่จะได้รับเมื่อเข้ามาศึกษาต่อที่คณะ
📍โดยมีน้องๆนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน

บริการวิชาการร่วมกับกรมพัฒนาฝืมือแรงงานปราจีนบุรี ในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบกัญชา

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย และ ผศ.ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข ได้ออกบริการวิชาการร่วมกับกรมพัฒนาฝืมือแรงงานปราจีนบุรี ในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบกัญชา ให้กับเกษตรกรในวิสาหกิจชุมชนชุมชนเกษตรกรอินทรีย์เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ภายในการอบรมได้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ การเตรียม การสกัด และการแปรรูปใบกัญชาเป็นผลิตภัณฑ์จำนวน 2 ชนิดได้แก่ ผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคผสมสารสกัดจากใบกัญชา และกัมมีเยลลี่ผสมใบกัญชา ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรที่เข้ารับการอบรมจำนวน 20 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 ของหน่วยงานราชการ

🎉🎉ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2563🎉🎉

🎯คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี 🎉🎉ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2563🎉🎉
🚩ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน สายวิชาการ ได้แก่ อาจารย์พัชรี คุณจันทร์สมบัติ สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
📍ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน สายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ นางสายสุฎา งามวาจา สังกัด สำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
📍ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.กรุงเทพ

นานาสาระTGIF Ep12-7 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

#นานาสาระTGIF Ep12-7 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 7 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. โครงการโรงเรียนเครือข่าย รับสมัคร 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4954906787908082 2. โควตาพื้นที่ รับสมัคร 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัคร ปวช https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4957708074294620 รับสมัคร ม.6 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4960980290634065 ——————————————– Ep12-7 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข…

#นานาสาระTGIF Ep12-6 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”

#นานาสาระTGIF Ep12-6 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 6 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. Say hi… IPD เปิดเทอมใหม่ ชอบมุมไหนของคณะ แวะมารีวิวภาควิชา #นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับเนื้อหาที่สอนEP2 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4917839058281522 2. ตามมาชมบรรยากาศการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรในเทอมนี้กัน…เรายังคงเข้มข้นกับการเรียนภาคปฏิบัตินะ.. https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4939043026161125 3. VDO การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ “กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ เนเจอร์ไลฟ์เฮิร์บ” https://www.facebook.com/aikmutnb/videos/473193737738742 4. เก็บบรรยากาศมาฝากกับการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ในรูปแบบออนไลน์ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4939679559430805 ——————————————–…

งาน “STEM Education & Innovation” ณ โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี

🎯24 มกราคม 2565 ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย และ ผศ.ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา
ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานโครงการนวัตกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในงาน “STEM Education & Innovation” ณ โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการแสดงผลงานการต่อยอดการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานนวัตกรรมของนักเรียนให้สอดคลัองกับสถานการณ์และการแปลงแปลงของนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน🎉🎉