โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ไทย-เยอรมัน รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วม “โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ไทย-เยอรมัน รุ่นที่ 2” ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 ม.ค. 60

สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://goo.gl/j1CJYm
15194346_1342334205777240_8437144498217050052_o

โครงการ “ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการ”

Self Balancing Scooter
Self Balancing Scooter Sale

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้จัดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการ” ให้กับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวผกามาศ ครูทอง นักโภชนาการ (ชำนาญการ) กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นวิทยากรในโครงการนี้

15095724_1241207065944758_3910349009498468597_n

กลุ่มงานโภชนาศาสตร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Self Balancing Scooter
Self Balancing Scooter Sale

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 59 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN)  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศึกษาสาขา FSN ชั้นปีที่ 4 ดูงาน ณ กลุ่มงานโภชนาศาสตร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

15219514_1241213919277406_4271924572708819442_n

รวมพลังแห่งความภักดี

เมื่อเวลา 08.00 น. วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน พร้อมบุคลากรและนักศึกษาทั้ง 3 วิทยาเขต ร่วม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ซึ่ง มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จัดขึ้น ณ ห้องพวงแสด คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

15107444_1239296942802437_6952602932810132166_n

Self Balancing Scooter
Self Balancing Scooter Sale

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

argo-logo-0413

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระหว่างวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 – วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : https://goo.gl/QwuXz3

Self Balancing Scooter
Self Balancing Scooter Sale

โครงการ “ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงาน ด้านอาหารและโภชนาการ”

argo-logo-0413

เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2559
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
ได้จัดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงาน
ด้านอาหารและโภชนาการ”
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงปัญหาของการสาธารณสุขในประเทศไทย และได้รับความรู้เกี่ยวกับการประเมินภาวะทางโภชนาการ อาหารแลกเปลี่ยน อาหารที่เหมาะสมกับโรคต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพ
ณ ห้อง 307 ชั้น 3 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ (อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)

 

14947676_1227438360654962_7640973866319044624_n