ตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการเคมี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 65 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรวิจัยและความสัมพันธ์เครือข่าย พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการประเมินความพร้อมด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี เข้าตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการเคมี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ในรูปแบบ Enhancement of Safety Practice in Research Laboratory (ESPReL) ภายใต้โครงการแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไซต์ (Onsite) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ และให้ข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาการยกระดับด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยมี ดร.พนิดา เรณูมาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และทีมคณาจารย์ประจำห้องปฏิบัติการเคมี พร้อมนักวิทยาศาสตร์ ประจำคณะฯ ให้การต้อนรับการตรวจประเมิน
ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของคณะฯ และศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้ผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยำ ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่น และพึงพอใจ พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนภารกิจทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ และมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

มจพ. ติดอันดับ 3 มหาวิทยาลัยไทย ด้านวิศวกรรม

มจพ. ติดอันดับ 3 มหาวิทยาลัยไทย ด้านวิศวกรรม จากการจัดอันดับโลก QS Asia University Rankings 2022… สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/970961/

 

นานาสาระTGIF Ep12-17 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”

#นานาสาระTGIF Ep12-17 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 17 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. .ออกอStory Ep5…ที่อยากได้…”ฝึกสหกิจศึกษาอย่างไรเพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ด้านวิชาการจากการลงมือปฏิบัติจริง https://www.facebook.com/aikmutnb/videos/516979086472770/ ——————————————– Ep12-17 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) https://youtu.be/VKDAflw_ygQ #ช่วงนานาสาระ ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่ https://youtu.be/SW8tV9xy5Gs ——————————————– #ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ http://www.agro.kmutnb.ac.th/ #อก_มจพ. #บัณฑิตคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น…

ออกอStory Ep5…ที่อยากได้…”ฝึกสหกิจศึกษาอย่างไรเพื่อทำให้การเรียนรู้ด้านวิชาการจากการลงมือปฏิบัติจริง”

🎯มาแล้วพี่จ้า…ออกอStory Ep5…ที่อยากได้…”ฝึกสหกิจศึกษาอย่างไรเพื่อทำให้การเรียนรู้ด้านวิชาการจากการลงมือปฏิบัติจริง”
📍สหกิจศึกษาเป็นการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่4 ของนักศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร
🚩ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการของนักศึกษาในคณะจากการปฏิบัติงานจริง…
💥วันนี้แอดมินจะชวนทุกคนที่สนใจอยากรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติสหกิจศึกษามาเรียนรู้….
💥ลักษณะการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสัมภาษณ์ปฏิบัติสหกิจ รูปแบบการปฏิบัติงานในช่วงสหกิจศึกษา และประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งด้านวิชาการและการทำงานร่วมกับผู้อื่น…
💥พบกับอาจารย์มีชัย ลัดดี อาจารย์ผู้แลการปฏิบัติสหกิจศึกษา และพี่ๆ จากหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ นายทวีศักดิ์ เซี่ยงฉี (FSN ปี3) นางสาวณภัทร เปรียบจันทึก (FSM ปี3) นางสาวปัณณพร แผ้วพิษากุล (FSN ปี4) นางสาวพิชญา ศรีประจันต์ (FSM ปี4) ดำเนินรายการโดย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย…
อย่าพลาดกิจกรรมดีๆนี้นะ

รายงานผลการวิจัยและสรุปปิดโครงการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative and Technology Assistance program : ITAP)

เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10:00-11.30 น.
นักวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย รศ.ดร. รัชนี เจริญ (หัวหน้าโครงการ) และ ผศ.ดร. เทพกัญญา หาญศีลวัตร, รศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล (ผู้ร่วมโครงการ)
รายงานผลการวิจัยและสรุปปิดโครงการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative and Technology Assistance program : ITAP)
เรื่อง”การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำนมเมล็ดเมล่อน” ซึ่งเป็นโปรแกรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ (สวทช. มจพ. มก. และ มกค.)
และผู้ประกอบการ จากบริษัทวาสนาเมล่อนฟาร์ม จำกัด (โดยคุณวาสนา สุขพิงค์)
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร. สุภัทร์ ไชยกุล (มหาวิทยาลัยมหิดล)
โดยจัดในรูปแบบออนไลน์

AI star @ kmutnb

พี่จิติมา จันทร์หอม และพี่วณิช จันทร์หอม (AI12 หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ)
เจ้าของธุรกิจ ได้แก่ ฟาร์มผักออแกนิก ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ อาหารและผลิตภัณฑ์แช่แข็งแปรรูป และตู้แช่สำหรับโชว์สินค้า

นานาสาระTGIF Ep12-16 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep12-16 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 16 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ 🎯🌎 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 📌1. ชมบรรยายกาศการเรียนวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ของนักศึกษาชั้นปีที่1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/5148234211908671 ——————————————– 📌📌📌Ep12-16 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์)👍 https://youtu.be/wUUKYOao2hU 📌📌📌#ช่วงนานาสาระ 📌📌📌 ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่👍 https://youtu.be/SW8tV9xy5Gs ——————————————– #ติดตามเพิ่มเติมได้ที่…

#นานาสาระTGIF Ep12-15 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 15 เรื่อง Excel

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep12-15 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 15 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ 🎯🌎 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 📌1. #คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ 🔰 โควตาโรงเรียนเครือข่าย โควตาพื้นที่ สำหรับ ปวช. 🎯ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาคหกรรม หรือการจัดการอุตสาหกรรมหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โควตาพื้นที่ สำหรับ ม.6 🎯สำเร็จการศึกษา ม.6 ที่ผ่านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า…

นานาสาระTGIF Ep12-14 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”

โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. #คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ โควตาโรงเรียนเครือข่าย โควตาพื้นที่ สำหรับ ปวช. ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาคหกรรม หรือการจัดการอุตสาหกรรมหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โควตาพื้นที่ สำหรับ ม.6 สำเร็จการศึกษา ม.6 ที่ผ่านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป สมัครผ่านเวปไซต์ http://admission.kmutnb.ac.th/ ——————————————– Ep12-14 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”…