ขอสำรวจรายชื่อ บุคลากร-นักศึกษา มจพ. ที่ประสงค์ขอรับการตรวจคัดกรอง COVID-19

ด้วยสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองปราจีนบุรี ขอสำรวจรายชื่อ บุคลากร-นักศึกษา มจพ. ที่ประสงค์ขอรับการตรวจคัดกรอง COVID-19 ผู้ที่มีความต้องการตรวจคัดกรอง สามารถกรอกแบบฟอร์ม ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. (หากยอดสำรวจครบตามที่สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองปราจีนบุรี กำหนดมา อาจมีการปิดแบบสำรวจก่อนวันดังกล่าว)https://forms.gle/o7bq1akqkGzQyV566

ขอแสดงความยินดีกับ​ 3 ทีมของ​ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ผ่านเข้ารอบ 70 ทีมสุดท้าย​ KMUTNB​ Innovation​ Award​s​ 2021 ด้วยค่ะ​ 🎉🎉

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 70 ผลงาน งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564 ขอให้เจ้าของผลงานที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ยืนยันเข้าร่วมประกวด และส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ซึ่งประกอบด้วย 1. VDO ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ประกอบด้วย 1. กระบวนการ 2. ลักษณะเฉพาะ 3. แนวคิด 4. แสดงผลงานและวิธีการการใช้งาน) 2. Poster ขนาด A0 (.jpg, .jpeg ขนาด กว้าง 841 มม. x สูง 1189 มม.) 3. บทสรุปของผลงานความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร มาที่ E-mail : admin@berryb.co.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…

เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อบูรณาการความรู้อุตสาหกรรมเกษตร​

วันที่2 เมษายน 2564 นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการชั้นปีที่4 และนักศึกษาสหกิจศึกษาชั้นปีที่3
ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทวาสนาเมล่อน ฟาร์ม และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) จ.สระบุรี
เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อบูรณาการความรู้อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานจริงหลังจบการศึกษา

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep10-3 วันนี้เสนอตอน #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

#นานาสาระTGIF Ep10-3 วันนี้เสนอตอน #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ อาจารย์ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนะนำภาควิชา ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. กิจกรรม KMUTNB Agro-Industry Virtual Road Show 2021 ในรูปแบบออนไลน์ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3964036073661830 2. โครงการ “สโมสรนักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3971259312939506 3. “พัฒนาทักษะการสื่อสาร: public speaking + 7 Habits” https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3973940306004740 4. โครงการ “บูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล” https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3976579112407526 ——————————————– EP10-3 ตอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ https://youtu.be/tS7DaQoISPs #ช่วงนานาสาระ ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่ https://bit.ly/35lRPpc ——————————————– #ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ http://www.agro.kmutnb.ac.th/ #อก_มจพ.…

การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา และการให้ทุนการศึกษาเงินพัฒนาวิชาการ

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร
1. เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน (ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตเดิม)
2. เรื่อง การให้ทุนการศึกษาเงินพัฒนาวิชาการ (ทุนขาดแคลน)
ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ภาพบรรยากาศ โครงการ “บูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล”

ภาพบรรยากาศ โครงการ “บูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล”
จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมีอาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ
มีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วม เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2564

“พัฒนาทักษะการสื่อสาร: public speaking + 7 Habits”

27 มีนาคม 2564 📌ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ จัดโครงการ “พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนายจ้าง”👍👍👍
ครั้งที่ 1 : ได้รับเกียรติจาก คุณดาราวรรณ เมาโร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แม็กเทค ดอส์ จำกัดบรรยาย เรื่อง “พัฒนาทักษะการสื่อสาร: public speaking + 7 Habits” 🙏🙏🙏
——————————————–
EP1 เรื่อง “พัฒนาทักษะการสื่อสาร: public speaking + 7 Habits”
EP2 เรื่อง “พัฒนาทักษะการสื่อสาร: public speaking + 7 Habits”
📌📌📌ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่👍
——————————————–

ภาพบรรยากาศ โครงการ “สโมสรนักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ภาพบรรยากาศ โครงการ “สโมสรนักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ซึ่งมีอาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เป็นประธานเปิดโครงการ มีนักศึกษาและบุคลากรของคณะเข้าร่วมโครงการมากมาย
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564