คณะอุตสาหกรรมเกษตร 🎉🎉ขอแสดงความยินดี 🎉🎉 เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” และ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 🎉🎉ขอแสดงความยินดี 🎉🎉
กับ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ
กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกจันทร์ สานพภา
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-30 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 24 เรื่อง Dyes : สีธรรมชาติ Chlorophyll

#นานาสาระTGIF Ep11-30 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 24 เรื่อง Dyes : สีธรรมชาติ Chlorophyll โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. เปิดรับสมัครทุนในโครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2564” https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4700016806730416 2. #4ข้อดี การใช้ Digital Transform ของอุตสาหกรรมในอนาคต https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4703210536411043 ——————————————– Ep11-30 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) https://youtu.be/GLAqj-1RX0E #ช่วงนานาสาระ ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่ https://bit.ly/35lRPpc ——————————————– #ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ http://www.agro.kmutnb.ac.th/…

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-29 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 23 เรื่อง Dyes : สีธรรมชาติ Alkaloids

#นานาสาระTGIF Ep11-29 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 23 เรื่อง Dyes : สีธรรมชาติ Alkaloids โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. **ประกาศรับสมัคร** 12 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2564 ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (ช่วงที่ 1) ระดับปริญญาโท – เอก **ปีการศึกษาที่ 1/2565** (ทั้ง3วิทยาเขต) ลิ้งค์รับสมัครสมัคร https://grad.admission.kmutnb.ac.th/ 2. รายใหม่ และ รายเก่าจากสถานศึกษาเดิม กยศ.ขยายเวลายื่นกู้ยืม 1/2564 ให้แล้ว 15-20…

#เปิดกล่องนักวิจัย

#เปิดกล่องนักวิจัย come back ค่าาาา ห่างหายไปนาน หวังว่ายังคงไม่ลืมกันน๊าาาาา #เปิดกล่องนักวิจัย ในวันนี้ มาพร้อมบรรยากาศดี ลมหนาวเริ่มโชยมาให้พอชื่นใจแว๊ปๆ หวังว่าปีนี้เราจะได้สัมผัสอากาศหนาวกันนะคะ นักวิจัยคนเก่งจากกล่องนักวิจัยของเราในวันนี้ ขอเชิญทุกท่านพบกับ…. “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวรรณ สุวรรณ์” อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาจารย์ตัวเล็ก น่ารัก แต่ความสามารถของอาจารย์ไม่ได้เล็กๆแน่นอน อาจารย์เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยืนยันได้ด้วยผลงานอนุสิทธิบัตรมากมาย… นักวิจัยคนเก่งท่านต่อไปของเราจะเป็นใคร ติดตามได้ใน #เปิดกล่องนักวิจัย ตอนต่อไปนะจ๊ะ!!!!!! ******************************************************************* ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยประเภทของการให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ อาทิ การฝึกอบรม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การวิจัย (ภาคเอกชน) การให้คำแนะนำทางวิชาการ/ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ การทดสอบ ตรวจสอบ การค้น คว้า สำรวจ วิเคราะห์ ฯลฯ ผู้ที่สนใจขอรับบริการวิชาการ และวิจัย สามารถติดต่อได้ที่ เวบไซต์ : ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร…

ทุน “The Junior Research Fellowship Program 2021” จากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ศรีวิชัย อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ได้รับทุน “The Junior Research Fellowship Program 2021” จากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ไปทำวิจัยระยะสั้นเป็นระยะเวลา 2 เดือน (2 พ.ย. 2564 – 3 ม.ค.2565)
ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเปลือกกาแฟในการพัฒนาเครื่องดื่ม” กับทีมวิจัยของ Professor Sylvie Avallone
ณ สถาบันวิจัย CIRAD: Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement เมือง Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศส

นานาสาระTGIF Ep11-28 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 22 เรื่อง Dyes : สีธรรมชาติ Terpenoids or Isoterpenoids

โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เรื่อง กำหนดการปิด-เปิดหอพักและการเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ลงชื่อยืนยันการเข้าพักภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่าน Google From Link: >> https://forms.gle/fnq9e2qEvDjP5xZK7 หรือ SCAN QR CODE ชำระค่าธรรมเนียมหอพักเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2–4 ที่ไม่มีค่าประกันทรัพย์เสียหาย ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 ธันวาคม 2564 โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ( ให้นำใบเสร็จที่ได้จากธนาคารมายื่นในวันที่เข้าหอพัก ภาคการศึกษา 2/2564 ) 2. Ep3. คุยกันสบายๆ ใน…

#นานาสาระTGIF Ep11-27 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 21 เรื่อง Dyes

โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ก็มีด้วยนะ อ่านระเบียบการได้ที่ https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/project_tabs/761 ช่องทางการสมัครhttps://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart?ReturnUrl=%2f 2. การสอบออนไลน์ปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4625726594159438 3. TTT Virtual Summit: Education Tech & Trends 2022 | 9 – 10 พฤศจิกายน…

🎉🎉รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนผู้ได้ทุนการศึกษาเงินพัฒนาวิชาการ (ทุนขาดแคลน) 2 ทุน ภาคการศึกษาที่ 2/2564

📍Link รายชื่อนักศึกษา
————————————————————-
มีปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
นายสายันต์ ทรัพย์ประสงค์ งานกิจการนักศึกษา