โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้าง VDO สำหรับคอร์สอนไลน์เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ”

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้าง VDO สำหรับคอร์สอนไลน์เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดโครงการการอบรมครั้งนี้ 09.00–12.00 น. บรรยาย เรื่อง “การสร้าง VDO สำหรับคอร์สออนไลน์เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ” โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.โกศล น่วมบาง และ ว่าที่ ร.ต.พิชัย ช่างแกะ 13.00–13.30 น. บรรยาย เรื่อง “การออกแบบสื่อ เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ดารัตน์ เดชอำไพ 13.30 – 16.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการและจัดทำ VDO สำหรับคอร์สออนไลน์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจหลักการ และเทคนิคการสร้าง VDO สำหรับคอร์สออนไลน์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน…

โครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพและการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร”

🎯เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพและการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร”
📍เปิดการอบรมโดย ผศ.ดร. ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
เวลา 09.00-12.00 น. บรรยายออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร” โดยวิทยากร นายพศิน อินทรวงค์
เวลา 13.00-16.00 น. เป็นการนำเสนอการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
วัตถุประสงค์ เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้บุคลากรได้รับการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ

🌱🎉ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอาทิตยา พรหมสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3

🌱🎉ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอาทิตยา พรหมสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขา #วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) #คณะอุตสาหกรรมเกษตร
✨ที่ได้รับคัดเลือกในการเข้าร่วมโครงการ SP – KMUTNB Cultural Exchange Party ในรูปแบบ Online จัดโดยศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ มจพ. ร่วมกับวิทยาลัย Singapore Polytechnic (SP) สาธารณรัฐสิงคโปร🇸🇬
☁️ในวันที่ 1 และ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย📚

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-32 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์)

#นานาสาระTGIF Ep11-32 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 26 เรื่อง Application of phytochemicals and natural products โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอความร่วมมือศิษย์เก่าทุกรุ่น รวมทั้งบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 รบกวนตอบแบบสำรวจ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4743331512398945 2. กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2564 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4746176408781122 3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4749453585120071 ——————————————– Ep11-32 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) https://youtu.be/vCAdl5huLqM #ช่วงนานาสาระ…

คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอความร่วมมือ 📌📌ศิษย์เก่าทุกรุ่น รวมทั้งบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 📌📌รบกวนตอบแบบสำรวจครับ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอความร่วมมือ📌📌ศิษย์เก่าทุกรุ่น รวมทั้งบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 📌📌ตอบแบบสำรวจ 📩 เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร 🎓 และจะได้นำข้อมูลไปพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร และเป็นข้อมูลเพื่อนำไปดำเนินการพัฒนาคณะต่อไป💯

#นานาสาระTGIF Ep11-31 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 25 เรื่อง Dyes : สีธรรมชาติ Anthraquinones and Napthaquinones

#นานาสาระTGIF Ep11-31 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 25 เรื่อง Dyes : สีธรรมชาติ Anthraquinones and Napthaquinones โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ความในใจของนักศึกษาสหกิจ ที่ฝึกสหกิจ ที่ บริษัท ไทยฟู้ด กรุ๊ป จำกัด https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4707163022682461 2. โอกาสดีๆมาแล้ว…กิจกรรมห้องเรียนจำลองแบบออนไลน์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร พระนครเหนือ ร่วมกับองค์กร ONCEs Thailand… https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4709451099120320 ——————————————– Ep11-31 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) https://youtu.be/K9keSYcq_i0 #ช่วงนานาสาระ ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร…

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 🎉🎉ขอแสดงความยินดี 🎉🎉 เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” และ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 🎉🎉ขอแสดงความยินดี 🎉🎉
กับ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ
กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกจันทร์ สานพภา
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-30 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 24 เรื่อง Dyes : สีธรรมชาติ Chlorophyll

#นานาสาระTGIF Ep11-30 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 24 เรื่อง Dyes : สีธรรมชาติ Chlorophyll โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. เปิดรับสมัครทุนในโครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2564” https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4700016806730416 2. #4ข้อดี การใช้ Digital Transform ของอุตสาหกรรมในอนาคต https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4703210536411043 ——————————————– Ep11-30 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) https://youtu.be/GLAqj-1RX0E #ช่วงนานาสาระ ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่ https://bit.ly/35lRPpc ——————————————– #ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ http://www.agro.kmutnb.ac.th/…

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-29 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 23 เรื่อง Dyes : สีธรรมชาติ Alkaloids

#นานาสาระTGIF Ep11-29 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 23 เรื่อง Dyes : สีธรรมชาติ Alkaloids โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. **ประกาศรับสมัคร** 12 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2564 ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (ช่วงที่ 1) ระดับปริญญาโท – เอก **ปีการศึกษาที่ 1/2565** (ทั้ง3วิทยาเขต) ลิ้งค์รับสมัครสมัคร https://grad.admission.kmutnb.ac.th/ 2. รายใหม่ และ รายเก่าจากสถานศึกษาเดิม กยศ.ขยายเวลายื่นกู้ยืม 1/2564 ให้แล้ว 15-20…