ขอความร่วมมือนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 3 กรอกแบบประเมินดังนี้

ขอความร่วมมือนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร #ชั้นปีที่ 3
กรอกแบบประเมิน  ดังนี้

1. แบบประเมินความพึงพอใจโครงการอบรม เรื่อง “#การบริหารจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร” วันที่ 9 สิงหาคม 2560 

link : https://goo.gl/forms/Wei9NpHJVYrKSRtE3

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “#ขั้นตอนการจัดทำเอกสารฝึกงาน“ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 

link : https://goo.gl/forms/zphsu58gUBcmpY5S2

21314790_1559664944098967_1298278240847296231_n

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ขั้นตอนการจัดทำเอกสารฝึกงาน”

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ขั้นตอนการจัดทำเอกสารฝึกงาน” โดย คุณสายันต์ ทรัพย์ประสงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาให้ความรู้ในครั้งนี้ พร้อมกับฟังรุ่นพี่เล่าเรื่องราวการทำงานวิจัยระยะสั้นในมหาวิทยาลัยจากประเทศเยอรมนี

21125723_1554308924634569_7766822208817197909_o

รูปภาพเพิ่มเติม