คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดบูทงานผลไม้และของดีเมืองปราจีนบุรี ประจำปี 2563

วันที่ 2 ที่น้องๆ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดบูทงานผลไม้และของดีเมืองปราจีนบุรี ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9-20 ก.ค. 2563 และแวะเลือกซื้อของฝากจัดจำหน่ายโดยสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร บริเวณฝั่งตรงประตูที่ 3 โรงเรียนปราจีนราษฎรอำรุง มีผู้สนใจจำนวนมากมาซื้อของฝาก

 107755550_3232471256818319_4090968999519045419_o

#ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่ EP4-11 ผลิตภัณฑ์นม นมผง และไอศกรีม

😆😆😆ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันเลยครับ 📌1. Welcome To Innovation And Product Development Technology https://www.facebook.com/aikmutnb/videos/3391639887536952/ 📌2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3215424028523042 📌3. ตามติดชีวิตเด็ก_อก. วันแรกของการเปิดเทอม 1/2563 แบบ new normal 📚 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3227170944015017 📌4. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร “หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ” รอบปีการศึกษา 2562 https://www.facebook.com/media/set/… 📌5. เชิญชวนเที่ยวงานผลไม้และของดีเมืองปราจีนบุรี ประจำปี 2563 https://www.facebook.com/media/set/… 📌📌📌#ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่ EP4-11 ผลิตภัณฑ์นม นมผง และไอศกรีม วัตถุประสงค์ของการเรียน 1. เพื่อให้ทราบความหมาย เครื่องมือและเทคโนโลยีการผลิตนมผง และไอศกรีม บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไปรับชม VDO…

เชิญชวนเที่ยวงานผลไม้และของดีเมืองปราจีนบุรี ประจำปี 2563

เชิญชวนเที่ยวงานผลไม้และของดีเมืองปราจีนบุรี ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9-20 ก.ค. 2563 และแวะเลือกซื้อของฝากจัดจำหน่ายโดยสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร บริเวณฝั่งตรงประตูที่ 3 โรงเรียนปราจีนราษฎรอำรุง แล้วพบกันนะคะ มาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ

107612814_3229683517097093_6601956069461375989_o

รูปภาพเพิ่มเติม

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร “หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ” รอบปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2563 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินการจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร “หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ” รอบปีการศึกษา 2562
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และเกิดการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ณ ห้องบัวชมพู 209 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

108051389_3229501520448626_8282979070649972833_o

รูปภาพเพิ่มเติม

โครงการ ♻️”การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว”

📚ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี จัดโครงการ ♻️“การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว” ♻️โดยวิทยากร ดร. เปรมศักดิ์ พลวงพลอย บรรยายให้กับนักศึกษาใหม่ และบุคลากร ผ่านระบบ online เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.63 เวลา 13.00 น.

106915416_3218716428193802_3646081573958821726_o

รูปภาพเพิ่มเติม