ผศ.ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมงานวันสถาปนา ครบรอบ 4 ปี
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ โดยร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ และจัดพิธีเปิดใช้อาคารอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ตัดริบบิ้นเปิดอาคาร มาพร้อมด้วย ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยบุคลากร