คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และการปฏิบัติงานด้านการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร”

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้จัดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และการปฏิบัติงานด้านการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร” โดย คุณพีรพัฒน์ ศิรวัฒนากุล ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 222 ชั้น 2 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร

46900437_2073297716069018_1278376081983799296_o

ดูรูปภาพเพิ่ม