Loading Events

« All Events

📢📢#TCAS64 รอบ2.1 #คณะอุตสาหกรรมเกษตร #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้

April 1 @ 08:00 - April 29 @ 17:00

📌โครงการโควตาพื้นที่ (รอบที่ 2)
📌โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย (รอบที่ 4)

รับสมัครระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 19 เมษายน 2564 จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

🎯 มาเป็นลูกพระจอมกัน !!
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน ที่ผ่านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ รวมไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และมีเกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษา ปวช. (รับสมัครเฉพาะสาขา FSM และ IPD)

🚩สมัครผ่านเวปไซต์ http://admission.kmutnb.ac.th/
☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร อ.มีชัย 090-9409-199
อ.พัชรี 097-2520-688
คุณธีราพร 037-217-312 ต่อ 7900

***************************************
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาพื้นที่ รอบที่ 2
http://www.admission.kmutnb.ac.th/…/AIT…

ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย รอบที่ 4
http://www.admission.kmutnb.ac.th/…/AIT…

***********************************************************************
#บัณฑิตคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น
#หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ FSM
#หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ IPD
#หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ FSN 

Details

Start:
April 1 @ 08:00
End:
April 29 @ 17:00