Loading Events

« All Events

โครงการ “พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่นสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนายจ้าง”

May 27 @ 08:00 - May 28 @ 17:00

‼️แจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรม
❎จากเดิม 22-23 เมษายน 2564

✅เป็น 27-28 พฤษภาคม 2564 แบบออนไลน์

#ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จัดโครงการ “พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่นสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนายจ้าง”

เป็น 27-28 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. แบบออนไลน์
เรื่อง พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข: การใช้โปรแกรมพื้นฐานช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจในโรงงานอุตสาหกรรม

>>>>โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้ตามรายละเอียดในโปสเตอร์เลยค่ะ<<<<<

Details

Start:
May 27 @ 08:00
End:
May 28 @ 17:00