Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

โครงการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

March 9 @ 08:00 - 17:00

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 16.00-19.00 น.การบรรยายในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยวิทยากรได้รับเกียรติจากคุณอัศวชัย ช่วยพรหม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่านทาง Google meet ตามลิงค์ https://meet.google.com/fdh-bdnk-jcj หรือ QR code

Details

Date:
March 9
Time:
08:00 - 17:00