Loading Events

« All Events

แบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

October 1 @ 08:00 - October 31 @ 17:00

🎯เรียน คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครูแนะแนว ผู้ใช้บัณฑิต และผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
📍คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
📍ทำแบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
📍ได้ที่ Link นี้ : shorturl.at/dDGO4
หรือ Scan QR Code ที่รูปภาพ

Details

Start:
October 1 @ 08:00
End:
October 31 @ 17:00