Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

เปิดแล้ว‼️TCAS 4 โครงการรับตรง สำเร็จการศึกษา ม.6

May 25 @ 08:00 - June 5 @ 17:00

#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้
ข่าวดี สำหรับนักศึกษาที่สมัครในรอบปีการศึกษา 2565 มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนการศึกษาแรกเข้า แบบให้เปล่า ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 10 ทุน
เปิดแล้ว‼️TCAS 4 โครงการรับตรง
สำเร็จการศึกษา ม.6 ที่ผ่านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
⛳️หลักสูตร วท.บ.นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
⛳️หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
⛳️หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
สมัครเรียนได้ที่ https://shorturl.asia/6oJ0M
วันนี้ ถึง 5 มิ.ย. 65 ⏰
✅ ตรวจสอบสาขาวิชาที่สามารถเข้าศึกษาต่อ https://shorturl.asia/Rj8Od
ℹ️ อ่านระเบียบการได้ที่ shorturl.at/lzJN2
สนใจแล้วสมัครได้เลย…
……………………………………………………………………………………………………..
⛩️คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดสอนระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN)
‍‍แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา:
– นักวิทยาศาสตร์การอาหาร
– เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
– ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายจัดซื้อ
– ฝ่ายโลจิสติกส์ด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร
– ฝ่ายการตลาด ฝ่ายทดสอบผู้บริโภค และทดสอบทางประสาทสัมผัส
– นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์,
– อาจารย์มหาวิทยาลัย
– ครูผู้ช่วยสังกัดอาชีวศึกษา
– นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
– เจ้าของธุรกิจด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร

Details

Start:
May 25 @ 08:00
End:
June 5 @ 17:00