Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564 (5,000.00 บาท)

27/09/2021 @ 08:00 - 10/10/2021 @ 17:00

🚩โดยนักศึกษาที่ได้รับทุน ต้องดำเนินการเข้าลิงค์และโหลดไฟล์เอกสารใบสำคัญรับเงินด้วยวิธีจ่ายผ่านบัญชี
🎯และแบบไฟล์ส่งกลับมายังระบบเพื่อใช้ในการโอนเงินให้นักศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2564
📍Link รายชื่อนักศึกษา / Download & Upload File
————————————————————-
มีปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
นายสายันต์ ทรัพย์ประสงค์ งานกิจการนักศึกษา
ว่าที่ ร.ต.พิชัย ช่างแกะ งานคอมพิวเตอร์

Details

Start:
27/09/2021 @ 08:00
End:
10/10/2021 @ 17:00