Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ดังนี้ 1. ทุนเฉพาะกิจช่วยเหลือนักศึกษาระหว่างเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 3 ทุนละ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาท) จำนวน 25 ทุน

January 14 @ 08:00 - February 11 @ 17:00

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ดังนี้
1. ทุนเฉพาะกิจช่วยเหลือนักศึกษาระหว่างเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 3 ทุนละ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาท) จำนวน 25 ทุน
ขั้นตอนการสมัครทุน
– นักศึกษากรอกข้อมูลการสมัครในแบบฟอร์มเอกสาร
– แนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา/สำเนาบัตรประชาชน/
– สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
– ประกาศรายชื่อที่ได้รับทุน วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรทุกระดับชั้น ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทสามารถสมัครได้
————————————————————————-
– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
093-315-1919 ผศ.ดร.เกตินันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
089-611-2005 คุณสายันต์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

Details

Start:
January 14 @ 08:00
End:
February 11 @ 17:00