Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

การอบรมออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเสริมสร้างทักษะอาชีพใน📣📣หัวข้อ “โลกแห่งไอศกรีม”

August 5 @ 08:00 - August 13 @ 17:00

🚩มาแล้วจ้า..อบรมเสริมทักษะอาชีพ ฟรี ฟรี ฟรี เรียนแบบออนไลน์ ….
💥เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมปลาย นักศึกษาระดับ ปวส. ปวช. คหกรรม วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเสริมสร้างทักษะอาชีพใน📣📣หัวข้อ “โลกแห่งไอศกรีม” ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-12.00น. ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom
😍😍หัวข้อการบรรยายเป็นการเพิ่มพูนทักษะอาชีพเน้นบรรยายการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่อง ความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับไอศกรีม กระบวนการแปรรูปไอศกรีมชนิดต่างๆ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในการแปรรูปเป็นไอศกรีม และการแนะแนวอาชีพสำหรับผู้จบหลักสูตรด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรในศตวรรษที่ 21 ซึ่งอาจเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรในระดับสูง หรือประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร์การอาหาร เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพอาหารในอนาคต และเตรียมพร้อมสำหรับเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคต
💥💥หัวข้ออบรมเหมาะสำหรับ นักเรียนระดับมัธยมปลาย นักศึกษาระดับ ปวส. ปวช. คหกรรม วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ ครูระดับมัธยมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ
📌📌ผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร หลังเข้ารับการอบรม
⛩️ลงทะเบียนฟรี รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น อย่าพลาดเชียวนะ😍
🗣️ลงทะเบียน กรุณากด: https://forms.gle/tr7bk5KJrgCjzgVc8
🌟🌟มาร่วมเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรกับเราได้ที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี แล้วพบกันนะ

หรือคลิกลงทะเบียนที่นี่

Details

Start:
August 5 @ 08:00
End:
August 13 @ 17:00