Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

🎯รับสมัครโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ไทย-เยอรมัน รุ่นที่ 5

October 14 @ 08:00 - October 31 @ 17:00

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเดินทางไปทำวิจัยระยะสั้น 3-6 เดือน (เดินทางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) ณ University of Applied Sciences Bremerhaven ประเทศเยอรมัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
📌1.คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 3 ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50
📌2.นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การเดินทาง ที่พัก ประกันสุขภาพ ค่าลงทะเบียน (โดยรวมประมาณ 120,000-130,000 บาท/คน)
📌3.คณะสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ไม่เกิน 20,000 บาท/คน
📌4.เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่
4.1หลักฐานผลการศึกษาจนถึงภาคเรียนที่ 2/2563
4.2ประวัติย่อภาษาอังกฤษ (Resumé)
📌5.ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ อ.ดร.พัชรี ปราศจาก โทร. 092-2605425
📌6.กำหนดระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ภายในเวลา 16.00 น.
📌7.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.พัชรี ปราศจาก โทร. 092-2605425
🎯ข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่าย (อ้างอิงจากรุ่นพี่ที่ไปแลกเปลี่ยนปีล่าสุด)
📌1.ค่าการลงทะเบียน 12,228.97 บาท (รวมค่าโอนของธนาคาร)
📌2.ค่าประกัน (ประกันการเดินทาง+ประกันสุขภาพ) ประกันการเดินทางต้องทำไปยื่นประกอบการขอวีซ่า ราคาจะขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำ เช่น ไทยพานิชย์ประกันภัย 2 200 บาท ส่วนค่าประกันสุขภาพ 271.98 ยูโร (สำหรับ 3 เดือน ประมาณ 9500 บาท)/ >500 ยูโร (สำหรับ 1 เทอม ประมาณ 17,000 บาท)
📌3.ค่าที่พัก 3 เดือนประมาณ 1,900 ยูโร (ประมาณ 68,000 บาท) (ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยเดินประมาณ 7 นาที)
📌4.ค่าตั๋วเครื่องบินไป/กลับประมาณ 35,000 บาท
📌5.ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวม 3 เดือน ประมาณ 130,000 บาท (ถ้าไป 6 เดือน ประมาณ 200,000 บาท)
🎯หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรนาไวรัส COVID-19 มาตรการเดินทางจากประเทศไทยเข้าประเทศเยอรมนี อนุญาตสำหรับผู้ที่แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบถ้วน (Moderna/ AstraZeneca/ Pfizer) หรือแสดงหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RT-PCR) ที่เป็นลบก่อนเดินทาง🎯

Details

Start:
October 14 @ 08:00
End:
October 31 @ 17:00