Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครทุนการศึกษา

October 14 @ 08:00 - November 5 @ 17:00

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ดังนี้
1. ทุนเฉพาะกิจช่วยเหลือนักศึกษาระหว่างเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 2 ทุนละ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาท) จำนวน 79 ทุน
ขั้นตอนการสมัครทุน
– นักศึกษากรอกข้อมูลการสมัครในแบบฟอร์มเอกสาร
– แนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา/สำเนาบัตรประชาชน/
– สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564
– ประกาศรายชื่อที่ได้รับทุน วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรทุกระดับชั้น ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทสามารถสมัครได้ ยกเว้นนักศึกษาที่เคยได้รับทุนเฉพาะกิจช่วยเหลือนักศึกษาระหว่างเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 1 ไม่สามารถสมัครได้
——————————————————————–
2. ทุนการศึกษาเงินพัฒนาวิชาการ (ทุนขาดแคลน) 2 ทุน
ขั้นตอนการสมัครทุน
– นักศึกษากรอกข้อมูลการสมัครในแบบฟอร์มเอกสาร
– แนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา/สำเนาบัตรประชาชน/แบบฟอร์มประวัตินักศึกษาทุนการศึกษา/สำเนาใบรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา
– สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงอังคารวันที่ 19 ตุลาคม 2564
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 2-4 สามารถสมัครได้
———————————————————————
3. ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน (ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตเดิม)
ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ขั้นตอนการสมัครทุน
– นักศึกษากรอกข้อมูลการสมัครในแบบฟอร์มเอกสาร
– แนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา/สำเนาบัตรประชาชน/แบบฟอร์มประวัตินักศึกษาทุนการศึกษา/สำเนาใบรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา
– สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 2-4 สามารถสมัครได้
————————————————————————-
– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
093-315-1919 ผศ.ดร.เกตินันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
089-611-2005 คุณสายันต์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
———————————————————————–

Details

Start:
October 14 @ 08:00
End:
November 5 @ 17:00