Proud to be AI@KMUTNB

📍🎯 วันนี้ชวนน้องๆมาดูกันว่า พี่ๆที่เรียน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ📌 #FSM รหัสสาขา 15101📌เมื่อจบการศึกษาไปแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง…
หัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร นักวิทยาศาสตร์การอาหาร ข้าราชการ เจ้าของธุรกิจ
📢ใครที่สนใจอยากมีอนาคตที่สดใสแบบพี่ๆ 💸🎉รีบสมัครเข้ามาเรียนด้วยกันเลยจ้า
📡ติดตามฟังการสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับหลักสูตร FSM แบบสดๆกันในวันจันทร์ที่ 8 มิ.ย. เวลา 8.30 น. ทาง http://www.moeradiothai.net/

ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่ EP4-5 การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในนมและการจัดการระหว่างการเก็บรักษา

😊😊😊ในช่วงเวลานี้🕐 อยากให้น้องๆ นักศึกษา ทดลองการใช้โปรแกรม Microsoft Teams. และโปรแกรม Google Meet. กันด้วยนะครับ เพราะเราจะมีโอกาสได้เรียนออนไลน์🖊 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยของเราจะใช้ 2 โปรแกรมนี้เป็นหลัก ซึ่งน้องนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ก็ได้เรียนออนไลน์กันแล้ว 🔍Download : Microsoft Teams https://www.microsoft.com/…/mi…/microsoft-teams/download-app 🔍Download : Google Meet https://play.google.com/store/apps/details… 📌#ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่ EP4-5 การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในนมและการจัดการระหว่างการเก็บรักษา มีหัวข้อบรรยายดังต่อไปนี้👇 1.นมและจุลินทรีย์ 2.แหล่งที่พบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำดิบ 3.การถนอมนมและผลิตภัณฑ์ 4.การเสื่อมเสียของนม 5.การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์นม บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณทิชา เศวตบวร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไปรับชม VDO กัน ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่ https://bit.ly/35lRPpc👈 VDO : การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในนมและการจัดการระหว่างการเก็บรักษา https://youtu.be/jhNCMnnyacI👈 #ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://agro.kmutnb.ac.th/ #ขอบคุณTGDEมจพ. #อก_มจพ.…

บริการวิชาการโดยการบรรยายผ่านระบบออนไลน์

📢📢วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00น. – 14.00 น.

🏆ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ Ratchanee Charoen อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

ได้ให้บริการวิชาการโดยการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ในหัวข้อเรื่อง “Basic Concept of Thermal Processing and Other Techniques”

ให้กับนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สายงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 คน บริษัท กรูเมท์ พรีโม่ จำกัด (บริษัทในเครือ Bangkok air cattering) ที่ดำเนินธุรกิจด้านอาหาร ให้บริการในกลุ่มธุรกิจ HORECA และสายการบิน Bangkok airways ✈️

99113528_2812748548778173_4123626228630421504_o