ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีแรม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้เดินทางเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีแรม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการวิจัย การพัฒนา การแลกเปลี่ยนบุคลากร องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

15697214_1288343931231071_7260172496640187778_n

 

ตารางเวลาการลงทะเบียนและชำระเงินประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง “ตารางเวลาการลงทะเบียนและชำระเงินประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559”

15271898_1256305101101621_602911187499441127_o

ภาษาอังกฤษกับการศึกษาต่อต่างประเทศ” โดยสถาบัน AUA ร่วมกับสำนักงาน กพ.และสถานทูตจาก 5 ประเทศ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
นักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 4
ได้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง “ภาษาอังกฤษกับการศึกษาต่อต่างประเทศ” โดยสถาบัน AUA ร่วมกับสำนักงาน กพ.และสถานทูตจาก 5 ประเทศ

หากนักศึกษาสนใจในรายละเอียดสามารถขอยืมเอกสารได้ที่
พี่ปุ๋ย ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1

ขอขอบคุณ
ภาพ : Som Wanticha
เอกสาร : Nim Chanthima

15220033_1249058681826263_1232875942958332523_n

 

เข้าร่วมฟังอบรม เรื่อง “ภาษาอังกฤษกับการศึกษาต่อต่างประเทศ”

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขา ATM, APD และ FSN ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมฟังอบรม เรื่อง “ภาษาอังกฤษกับการศึกษาต่อต่างประเทศ”
ในวันพุธที่ 30 พ.ย. 59 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ตึกคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี

14581351_1211495565582575_4337726125673019196_n