ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมการประชุมสรุปผลการตรวจสอบ เพื่อแจ้งประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ณ ห้อง 209 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร

69154767_2506424156089703_5174516885290483712_o