เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงานวิชาการ ประจำรอบปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.ไพทูล แก้วหอม ผศ.วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์ ผศ.ดร.ชลิตา สุวรรณ เป็นคณะกรรมการฯ และคุณทิพวรรณ เชียงพงศ์พันธุ์ เป็นเลขาฯ ซึ่งได้เข้าร่วมฟังการนำเสนอภาพรวมของคณะฯ จากคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งสัมภาษณ์เพื่อสอบถามข้อมูล กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และมอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการ ณ ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร

67402743_2453225554742897_5311773032069464064_o

รูปภาพเพิ่มเติม