เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. บุคลากรร่วมแสดงความขอบคุณและอำลาอดีตคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก พร้อมทั้งตอนรับ ผศ.ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้องบัวชมพู

64752637_2387488104649976_2653108097395982336_n